Praxisközösségi együttműködések indulnak országszerte

Az EFOP 1.8.2-17 kódszámú pályázati felhívás első tizenhét szerencsés nyertes pályázójának 2018. április 6-án az Országos Közegészségügyi Intézet tájékoztató nappal egybekötött nyitórendezvényt tartott. Az intézet az „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” c. projekt keretében megvalósuló Lakóhelyközeli egészségügyi ellátás fejlesztéséhez tartozik ugyanis az a Koordinációs Központ, amely a következő két évben szakmai módszertani támogatást nyújt a kiterjesztett alapellátás szereplői részére, így a megalakuló praxisközösségekben dolgozó szakembereknek is.

A rendezvényt dr. Szentes Tamás, Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkár nyitotta meg, aki az alapellátás történelmi áttekintésével hívta fel a figyelmet arra, hogy a hozzáférhetőség és fenntarthatóság érdekében egy olyan jól definiált, hatékony út kialakítására van szükség a népegészségügyi fókuszú alapellátás területén, amely ösvényeinek kitaposásában fontos szerep jut a most alakuló praxisközösségeknek.

A gondolatmenetet a jelen kor hazai és nemzetközi trendjeinek bemutatásával dr. Oroszi Beatrix, az EFOP 1.8.0-VEKOP-17 szakmai vezetője folytatta, kiemelve, hogy az egészségoptimalizálás és a megelőzés a népegészségügy és az alapellátás együttműködésének szorosabbra fűzésével lehetséges, az egészségszükségletek mentén szükséges újradefiniálni az alapellátás szolgáltatási portfólióját.

Az Egészségügyi Alapellátás Új koncepciójának kereteit dr. Végvári Tamás, egészségügyi alapellátásért felelős szakmai vezető ismertette. Az egészségtudatosság kialakulásához és a megelőzés szempontjából ez a pillér kardinális része a projektnek, hiszen az alapellátás – mintegy kapuőri funkciót betöltve - az első találkozási pont, ahol a kliens belép az ellátórendszerbe, és ezen keresztül az ellátórendszer számára a teljes lakosság elérhetővé válik. A háziorvosok, házi gyermekorvosok és védőnők megfogalmazták, hogy a szakemberek szakmai magányossága a munkavégzés során nehézséget okozhat, ezért a szakmai közösségek kialakítása nem csak a kliensek, de az egészségügyben dolgozók számára is nyereséget hozhat. A lakosság, a szakemberek és a projektpartnerek is egyaránt profitálhatnak a szolgáltatások és gondozások fejlesztéséből, a szakembereknek nyújtott képzésekből, valamint továbbképzési lehetőségekből, az újragondolt, népegészségügyi fókuszú egészségügyi alapellátásból.

Dr. Kozma Gábor, a Praxisfejlesztés és közösségi egészségszervezés munkacsoport vezetője örömmel tájékoztatta a jelenlévőket, hogy közel hatvan új praxisközösség megalakulására számítanak, amely mintegy 600.000 lakos számára teszi lehetővé, hogy az új, korszerű alapellátáshoz való hozzáférés a mindennapjai részévé váljon. Az ehhez szükséges módszertani dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról biztosította a praxisközösségek képviselőit.

A benyújtott pályázatok szakmai tartalmából kitűnik, hogy a ”praxisközösség” az eltérő környezeti adottságoktól, a bevonni kívánt praxisok és szakemberek számától és képesítésétől függően mennyire sokszínű jelentéssel bír az egyes megvalósítók számára. Egy lehetséges modellt mutatott be Dr. Szabó János és Tóth Adrienn, Heves Praxisközösség két koordinátora, akik más projekt keretében immár öt éve működtetnek praxisközösséget és sikeresen pályáztak az EFOP 1.8.2-17 pályázati felhívásra, így önkormányzatuk a közösséget tovább tudják működtetni.

A projekt végén kardinális kérdés lesz, hogy a többféle megoldást kínáló közösségek közül melyik modellek azok, amelyekre az alprojekt a jogszabályi és finanszírozási javaslatokat építheti. Ehhez elengedhetetlen a működés folyamatos monitorozása, melyhez Dr. Sándor János és munkatársai előkészítették a megfelelő adatgyűjtési keretrendszert. Sándor János az adatgyűjtés módját, és a visszacsatolási lehetőségeit, míg Juráncsik Norbert ennek informatikai aspektusait mutatta be a résztvevőknek.

A rendezvényt Jóházi Gréta projektmenedzser zárta, aki megerősítve az előtte elhangzottakat, kiemelte az együttműködés fő fókuszait és célját, valamint eredményes munkát kívánt az új közösségeknek.

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk