A lakhatás az alapvető emberi jogok közé tartozik, ám az nemcsak a fedélhez jutás szükségletét jelenti, hanem minőségi szempontot is, a megfelelő lakhatáshoz (adequate housing) való jogot szintén magában foglalja. Utóbbi – bár konkrét tartalma a földrajzi és szociokulturális különbségekkel együtt változó lehet – a birtoklás zavartalanságát, a megfizethetőséget, a lakhatóságot, az alapvető felszereltséget, valamint az elhelyezkedés szempontjából és kulturális értelemben vett megfelelőséget jelenti. A lakhatási körülmények befolyásolják a jóllétet, a fizikai és mentális egészséget, és így a produktivitást (munkában, oktatásban való részvétel) is. Áttekintő közleményünk célja a lakhatási körülmények és a mentális egészségmutatók összefüggéseinek feltárása, a lakhatással kapcsolatos és a mentális egészségre közvetlen és közvetett hatást gyakorló tényezők leírása nemzetközi szakirodalmi adatok felhasználásával.

TOVÁBBI RÉSZLETEK

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk