A dokumentum elején a jelenlegi, európai képzési rendszer főbb irányait mutatjuk be a graduális és posztgraduális képzések vonatkozásában. Ezt követően néhány olyan ország háziorvosi képzését vázoljuk, amelyek a magyar szakmai kapcsolatok szempontjából fontosak. A nemzetközi helyzet áttekintésével célunk, hogy ismertessük a hasonló helyzetben, valamint a hazainál gazdaságilag fejlettebb országok képzési rendszerét.

 

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk