B/V. MUNKACSOPORT

EGÉSZSÉGÜGYI KÉPZÉSFEJLESZTÉS

Képzési programok megvalósítása az egészségügyben dolgozó szakemberek számára munkacsomag

Helyzetkép

A lakóhelyközeli egészségügyi ellátás fejlesztéséhez, az egészségügyi alapellátási és népegészségügyi feladatok összehangolásához nélkülözhetetlen a megfelelő létszámú és képzettségű szakember rendelkezésre állása. Az alapellátásban dolgozó orvosok korfája alapján várható, hogy a közeljövőben jelentős számú háziorvos kerül ki a rendszerből, a háziorvosok kétharmada jelenleg 55 év feletti. A pályára lépő fiatalok száma is csökkenő tendenciát mutat, a háziorvosi rezidensi felvételiken a jelentkezők száma több alkalommal a meghirdetett helyek számát sem érte el, valamint a rezidensképzést elvégzők egy része sem folytatja praxisban a tevékenységét. A nemzetközi gyakorlatban egyre több helyen elfogadott, bizonyos orvosi tevékenységeket is kiváltó kiterjesztett ápoló tevékenységnek (advanced practice nurse) viszont hazánkban jelenleg még nincsenek meg a feltételei.

Célok

Az egészségügyi alapellátásban a népegészségügyi, egészség-központú szemlélet szerepének növeléséhez a szakemberek e területekre vonatkozó ismereteinek, kompetenciáinak növelése is szükséges. A lakóhely közeli ellátások fejlesztése csak úgy valósulhat meg, ha a jelenlegi szakemberek mellett új szakemberek (pl. dietetikus, gyógytornász, egészségpszichológus, népegészségügyi szakember, egészségfejlesztő, szociális munkás) is rendszerszintűen foglalkoztatásra kerülnek az alapellátásban.

A képzési tartalmak kialakítása során cél, hogy alkalmasak legyenek az általános orvosképzés megújítására, valamint a ráépített licence képzések kialakítására és bevezetésére, az alapellátás szereplőinek betegek jogaira is tekintettel lévő érzékenyítésre, szemléletformálásra, illetve a betegközpontú szolgáltatás minőségének javítására.

A témakörbe tartozó tevékenységek a következő célokat szolgálják:

  • az egészségügyi alapellátás szakember utánpótlásának biztosítása, a szakma választás elősegítése;
  • az egészségügyi képzések megújítása a lakóhelyközeli egészségszolgáltatások kívánalmainak megfelelően;
  • az egészségügyi alapellátásban dolgozó szakemberek ellátási és népegészségügyi kompetenciáinak bővítése;
  • a projekt keretében kifejlesztett szakmai-módszertani tartalmak, ismeretek átadása az egészségügyi szakemberek számára.

Jövőkép

A fejlesztések eredményeként megfelelő ösztönző rendszerrel párosítva az alapellátási terület választása népszerűbbé válik az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók körében, az alapképzési programokban hangsúlyosabban jelennek meg az alapellátásra, népegészségügyre, lakóhelyközeli ellátásra vonatkozó ismeretek. A háziorvos szakképzés rendszere a lakóhelyközeli ellátás kívánalmaihoz igazodóan megújul, kialakul az oktató praxisok hálózata, a praxisokban oktató tutorok nemzetközi standardoknak megfelelő felkészítése megtörténik. Elkészülnek és tesztelésre kerülnek az alapellátás kompetenciabővítő programjai, ezáltal az alapellátásban dolgozó szakemberek többletkompetenciákat szereznek. A szakdolgozói képzések hozzájárulnak ahhoz, hogy az a lakóhelyközeli ellátásban dolgozó egészségügyi szakdolgozók hatásköre bővüljön, több feladatot láthassanak el önállóan. A lakóhelyközeli ellátásban dolgozó szakemberek ismeretei, készségei bővülnek a népegészségügyi szakterületek, az életmód tanácsadás területén.

A munkacsoport által megvalósítandó feladatok:

  1. Képzési fejlesztési igények meghatározása
  2. Képzés fejlesztési tervek elkészítése (választható tevékenységek közül átemelve)
  3. Minősített képzési tartalmak és vizsga feltételek kidolgozása
  4. Mentorképzési tananyag kidolgozása
  5. Képzések tesztelése és kiértékelése
  6. A képzési tartalmak kommunikációja a szakmai célcsoportok felé

A munkacsoport által készített szakmai anyagok listája:

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk