Módszertan

A hazai háziorvosi képzés nemzetközi összehasonlításban korszerű, hatékony. A népegészségügyi feladatok fókuszba állításával azonban újra kell gondoljuk képzési rendszerünket is, ennek keretrendszerét tartalmazza jelen eredménytermék.

Az alapellátásban dolgozó háziorvosok magas minőségű munkavégzéséhez kiváló szaktudás, készségek és attitűd szükséges. Ezeket csak megfelelően felépített és kivitelezett szakképzéssel lehet átadni. A képzés minőségében meghatározó az oktató tutorok felkészültsége, és az, hogy oktatói készségeik naprakészek, magas színvonalúak legyenek.  

A szakképzés során a rezidensek oktató praxisokban szerzik meg az alapellátással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteik jelentős részét. Az oktatópraxis követelményeit a jogszabály csak alapjaiban rögzíti.

Magyarországon jelenleg nincs egységes, kidolgozott mentorképzési program háziorvos-oktatók számára. Jelen dokumentumban meghatározzuk a praxisban oktatást végző mentorok, tutorok felkészültségének követelményeit, valamint az oktatópraxisok és a mentorok, tutorok kiválasztásának a módszertanát. Az oktatást végző szakemberek felkészítésére a nemzetközi szinten elfogadott módszertant is alapul véve mentorképzési tananyagot, tantervet és értékelési rendszert dolgoztunk ki.  

A 23/2012. EMMI Rendelet (továbbiakban: Licenszrendelet) szabályozza az egészségügyi szakemberek, köztük a háziorvosok szakmai továbbképzésének módját. Az alapellátási többletkompetenciák biztosításához nélkülözhetetlen az alapellátási kompetenciabővítő képzések keretének kialakítása.

A szakdolgozói képzések kidolgozásához fel kellett térképezni a hazai gyakorlatokat a terület történelmi előzményeinek rövid ismertetésével. A hazai körképből és az előzmények ismeretéből megismerhetjük az esetleges hiányosságokat, valamint kiemelhetjük és tovább vihetjük a jógyakorlatokat. 

Az Országos Képzési Jegyzék 2016. évi módosításával bekerült a jegyzékbe szakképesítés-ráépülésként az alapellátási közösségi szakápoló. Mindemellett a felsőoktatásban a képzési és kimeneti követelmények szintén 2016. évi módosításával megjelent az ápoló mesterszakon belül a közösségi szakápoló.

A hazai háziorvosképzés alapján feltérképeztük azokat a hiányosságokat, amelyek szerint kijelöltük a szükséges fejlesztési irányokat. 

Az eredménytermék elkészítésével célunk, hogy felmérjük és bemutassuk a jelenlegi magyarországi képzési tananyagokat és gyakorlatokat.  Anyagunkban összegyűjtöttük és elemeztük a rendelkezésre álló képzési terveket és bemutattuk a háziorvos-képzés történetét, valamint a magyarul is hozzáférhető tankönyveket. 

A dokumentum elején a jelenlegi, európai képzési rendszer főbb irányait mutatjuk be a graduális és posztgraduális képzések vonatkozásában. Ezt követően néhány olyan ország háziorvosi képzését vázoljuk, amelyek a magyar szakmai kapcsolatok szempontjából fontosak. A nemzetközi helyzet áttekintésével célunk, hogy ismertessük a hasonló helyzetben, valamint a hazainál gazdaságilag fejlettebb országok képzési rendszerét.

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss