A módszertani kézikönyv felöleli a képzés szempontjából központi szerepet játszó négycsaládorvosi tanszék történetét, a jelenlegi szervezeti–működési felépítés hasonlóságait és különbözőségeit. Rámutat a képzési utánpótlási problémákra, a háziorvos szakma nem megfelelő presztízsére, a rendszerbebelépést tervező fiatal kollégák feltételezhető ambivalenciáira.

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk