Az alapellátásban dolgozó háziorvosok magas minőségű munkavégzéséhez kiváló szaktudás, készségek és attitűd szükséges. Ezeket csak megfelelően felépített és kivitelezett szakképzéssel lehet átadni. A képzés minőségében meghatározó az oktató tutorok felkészültsége, és az, hogy oktatói készségeik naprakészek, magas színvonalúak legyenek.  

A nemzetközi ajánlások tükrében jelen dokumentumban javaslatokat teszünk a hazaitól eltérő vagy abból hiányzó, oktatás színvonalát növelő jó gyakorlatok megvalósítására.

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk