A szakképzés során a rezidensek oktató praxisokban szerzik meg az alapellátással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteik jelentős részét. Az oktatópraxis követelményeit a jogszabály csak alapjaiban rögzíti.

A specifikáció hiányából adódóan, a szakképzésért felelős egyetemek - az akkreditációs kérelmet befogadó központi nyilvántartás jóváhagyása után - saját hatáskörükben döntenek a szakmai követelmények teljesüléséről, nincs egységes gyakorlati eljárás. A hazai helyzet és nemzetközi jógyakorlatok feltárása alapján az eredménytermékünkben megvalósítható ajánlásokat fogalmazunk meg.   

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk