Alapellátás finanszírozási kereteinek a módszertani fejlesztésekre épített tervezése, modellezése, bevezetés tervezése

Helyzetkép

Az alapellátás jelenlegi finanszírozása nagyobb részt fejkvóta alapú, a háziorvosi praxisban leadott TAJ számok után kerül finanszírozásra, bizonyos korrekciós tényezőket figyelembe véve. Az indikátorrendszer szerinti díjazás célozza a minőségi munkavégzéshez kötött finanszírozást, azonban annak sem a módszertana, sem a teljes finanszírozásban képviselt aránya nem hat kellőképpen ösztönzőleg. A jelenlegi finanszírozási struktúrában a háziorvosok nem érdekeltek abban, hogy minél több, és minél magasabb minőségű ellátást nyújtsanak vagy primer prevenciós feladatokat lássanak el. A finanszírozási rendszerben nincs kontroll a háziorvos által indikált vizsgálatok felett, teljes mértékben hiányzik az érdekeltség a költséghatékony, definitív ellátások végzésére.

Célok

Az alapellátás finanszírozásának fejlesztése a közösségi egészségcélok és az azok eléréséhez vezető indikátorok teljesítésén kell, hogy alapuljon. A minőségellenőrzés, a tevékenység célirányosságának biztosítása olyan struktúrát hoz létre, amelyben a jól teljesítők jelentős többletfinanszírozáshoz juthatnak a kevesebbet teljesítőkhöz képest.

A fejlesztés célja az egészségügyi alapellátás finanszírozási rendszerének átalakítása a kapuőr érdekeltségi rendszer és a minőségi elvárások megerősítése érdekében, olyan finanszírozási keretek kialakítása, melyek révén a kiterjesztett egészségügyi alapellátás működése hosszútávon fenntarthatóvá válik, a területen dolgozó szakemberek számára pedig megfelelő munkakörülményeket, szakmai fejlődési lehetőségeket tesz lehetővé.

A finanszírozási keretek módosítása biztosítja a kiterjesztett egészségügyi alapellátás hosszú távú fenntarthatóságát, továbbá a területen dolgozó szakemberek számára megfelelő munkakörülményeket, szakmai fejlődési lehetőségeket tesz lehetővé. Ezen kívül ösztönzi a fiatalabb korosztályokhoz tartozó egészségügyi szakembereket az egészségügyi alapellátásban történő elhelyezkedésre.

Jövőkép

A projekt végére, a kiterjesztett alapellátás számára elkészül egy olyan finanszírozási keretrendszer, mely az alaptevékenységek finanszírozásán túl tartalmazza a többletszolgáltatások finanszírozási elemeit, figyelembe veszi a teljesítményt, az ellátás minőségét, a földrajzi elhelyezkedésből adódó különbségeket; segíti az egyenlő hozzáférést, támogatja a praxisok közötti együttműködési formák kialakulását; végső soron alkalmas lesz az országos bevezetésre.

A munkacsoport által megvalósítandó feladatok:

  1. Finanszírozási modell javaslat kidolgozása
  2. Finanszírozási díjkalkulációs módszertan kidolgozása
  3. Díjkalkulációk elvégzése

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk