Informatikai és fizikai infrastruktúra feltételrendszerének előkészítése

Helyzetkép

A lakóhelyközeli ellátások kialakítása, illetve az alapellátás átalakítása a jelenlegi infrastruktúra mentén nem megvalósítható. Szükséges mind a fizikai infrastruktúra és eszközrendszer, mind az informatika területén átalakításokat elindítani, ami megteremti a feltételeit a későbbi működésnek.

Célok

Célunk, hogy kidolgozzuk azokat a követelményeket, ajánlásokat és feltételeket, amelyek az átszervezéssel párhuzamosan elősegítik a szükséges fejlesztések végrehajtását, orientálják az alapellátással kapcsolatban álló rendszerszállítókat, önkormányzatokat, illetve alapot adnak pályázati konstrukciók kidolgozásához és a támogatások megszervezéséhez.

A fizikai infrastruktúra tekintetében az I. témakörben definiált többletfeladatok ellátásához szükséges jövőbeni infrastruktúra meghatározásra kerül. A fizikai infrastruktúra szükséges részének tekintjük az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételeket, illetve a szolgáltatásokból eredő épület és infrastruktúra kapacitásigényeket.

Jövőkép

A projektben kialakul, hogy a különböző háziorvosi rendszerek milyen módon kapcsolódhatnak az egyéb szervekhez. A projekt keretein belül kerül felmérésre az ügyelet és a háziorvosi rendszerek közti kommunikáció kialakítására tett javaslat is, mely lehetővé teszi az elektronikus kapcsolódási felületet ezen rendszerek között a betegbiztoság növelése céljából.

A fenti pontok azt a célt szolgálják, hogy egy egységes dokumentum foglalja össze a lehetséges integrációs lehetőségeket és folyamatfejlesztési javaslatokat, melyek az alapellátási rendszerrel kapcsolatban megfogalmazhatók a fenti területeken és mintát adhassanak a továbbfejlesztésekhez, melyek nem ezen projekt keretein belül kerülnek megvalósításra. Ezen túlmenően fontos, hogy a projektben megvalósított teszt rendszerben fontos a teszt adatok logikai összekapcsolása annak érdekében, hogy a projektben megvalósított gyakorlati tesztek végrehajtása mérhető és elemezhető legyen. A projektben valósul meg egy az alapellátással kapcsolatos átfogó informatikai kapcsolati háló kialakítása is, melyben folyamat alapú modellben feltérképezésre kerülnek a kapcsolódó informatikai rendszerek, illetve ezekkel kapcsolatban egy roadmap javaslat készül a javasolt továbbfejlesztési/módosítási javaslatokról valamint ezen javaslatok szakmai, az alapellátásra gyakorolt pozitív hatásairól is.

A szabályozott elektronikus kommunikáció az alapellátási folyamatokat hatékonyabbá és átláthatóbbá teszi, valamint lehetőséget biztosít a folyamatok és kiállított bizonylatok központi nyomon követeséhez és riportálhatóságának biztosításához.

A munkacsoport által megvalósítandó feladatok:

  1. Alapellátási rendszer és kapcsolódó háttérintézményi rendszer fejlesztések specifikációja - Informatikai támogató és monitoring rendszerek fejlesztése a teszteléshez
  2. Modern, kiterjesztett alapellátás infrastrukturális feltételrendszeréhez kapcsolódó iránymutatás, valamint módszertan kidolgozása

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk