Alapellátás feladat és szolgáltatás rendszerének átalakítása

Helyzetkép

A magyar lakosság népegészségügyi mutatói nemzetközi összehasonlításban elmaradnak a fejlettségi szintnek megfelelő értékektől. A drága kezeléseket igénylő, és munkaképességet ellehetetlenítő betegségek egy része megelőzhető, illetve korai felismerés esetén lényegesen olcsóbban kezelhető lenne.  Az alapellátás megújításának a részeként bővíteni szükséges a lakóhelyközeli szolgáltatások körét. Az egészségtudatos magatartás kialakítása és a betegségek, valamint a betegségkockázatot jelentő magatartásformák korai felismerése érdekében fontos, hogy az alapellátás szerves részévé tegyük a népegészségügyi szolgáltatásokat. Az alapellátás időbeni folyamatosságának biztosításához szükséges továbbá az ügyeleti ellátás felülvizsgálata az alapellátás, mentés és sürgősségi ellátás egymáshoz való viszonyának rendezésével.

Célok

A projekt ezen részében azok a fejlesztési tevékenységek szerepelnek, melyek az alapellátási szereplők és azok feladatainak újragondolásával támasztják alá az alapellátás integrációs fejlődését, egészség centrikus működését.

Az alapellátás szolgáltatási spektrumának bővítése egyidejűleg több irányba történik:

 • egyrészt horizontálisan, a népegészségügyi szemlélet megerősítésével, a megelőzés, az egészségfejlesztés szolgáltatási rendszerének kialakításával,
 • másrészt vertikálisan az egyes, jelenleg a járóbeteg-ellátásban biztosított szolgáltatások alapellátásban való biztosításának lehetővé tételével.

A bővítéshez szükséges az alapellátás definíciójában megjeleníteni a szakemberek azon szélesebb körét és kompetenciáit, melyek elérhetősége, jelenléte meghatározó a fenti feladatbővítések megvalósításához.

a fejlesztési tevékenységek fókuszában az alapellátásában nyújtott szolgáltatások alábbi jellemzői állnak: 

 1. lakóhely közeli (földrajzi elérhetőség)
 2. időben folyamatos (időbeli elérhetőség)
 3. egyénre szabott
 4. egészség fókuszú
 5. népegészségügyi szemléletű
 6. multidiszciplináris
 7. közösségi szolgáltatásokkal összekapcsolt

A népegészségügyi szemlélet és az egészségfókusz erősítését, a személyre szabott népegészségügyi szolgáltatások körének és szakmai tartalmának kidolgozásával kívánja a projekt biztosítani.

Jövőkép

Kialakul az alapellátás szakmai tartalma, szolgáltatás struktúrája, szakmai kompetencia rendszere és szakmai kapcsolódásai a jelenlegi ellátó rendszerhez. A témakörben meghatározásra kerülnek az egyes alapellátási szereplők, az általuk kötelezően ellátandó, illetve választhatóan ellátható feladatok és az ezek ellátásához szükséges kompetenciák. 

A munkacsoport által megvalósítandó feladatok:

 1. A kiterjesztett alapellátás hatáskörök felülvizsgálata, megújítása
 2. Alapszintű járóbeteg szakellátási feladatok és szabályozási követelmények meghatározása, amelyek végezhetők az alapellátásban
 3. Alapellátási ügyeleti és sürgősségi rendszer felülvizsgálata
 4. Alapellátás keretében végezhető személyre szabott népegészségügyi szolgáltatások meghatározása

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk