Krónikus, nem fertőző betegségek gondozási programjainak módszertani fejlesztése

Helyzetkép

A magyar lakosság népegészségügyi mutatói nemzetközi összehasonlításban elmaradnak a fejlettségi szintnek megfelelő értékektől.  A vezető halálokok között a krónikus nem fertőző betegségeket találjuk. Igaz, hogy a modern egészségügyi ellátás a krónikus nem fertőző betegségek progresszióját lassítani képes, illetve az élettartam növekvő tendenciát mutat, mégis az érintett betegek gondozása többnyire elégtelen, nem egységes elvek mentén valósul meg. A többszörös krónikus betegségben szenvedők összetett szükségletei miatt a multimorbiditás az egészségügyi- és a szociális rendszerek szolgáltatásainak magas igénybevételével jár, magas költségeket okoz. Kevés bizonyíték van azzal kapcsolatban, hogy a krónikus betegségek kombinációja esetén mit is jelent a jó minőségű ellátás, milyen egészségügyi szolgáltatókat kellene bevonni és milyen kompetenciáikra lenne szükség. A háziorvosi praxisokban történik a legtöbb orvos-beteg találkozás, ami a betegellátás mellett lehetőséget adhatna betegségmegelőzésre is. Az a tapasztalat, hogy idő, forrás, gyakorlat, motiváció hiányában hatékony intervencióra csak eseti jelleggel kerül sor.

Magyarországon jelenleg 13 egészségügyi szakmai irányelv van érvényben, egyik sem érinti a munkacsoport által kiemelten kezelt 6 krónikus betegség menedzsmentjét.

Célok

Tekintettel arra, hogy az érintett betegek gondozására az egészségügyi alapellátás jelentős mértékben képessé tehető, ezért nélkülözhetetlen a népbetegségnek számító kórképekkel kapcsolatos gondozási feladatok definiálása, a gyakorlatba való átültetése.

A krónikus betegségek gondozása témakörben végzett fejlesztés a projekt átfogó céljának megvalósítását szolgálja, a lakossági egészségi állapotának javítását, a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek számának növekedését, a krónikus nem-fertőző betegségteher csökkentését.

A témakörben a krónikus, nem fertőző megbetegedések közül a hipertónia, a diabétesz, egyes mozgásszervi, mentális és daganatos betegségek, valamint a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) esetében kerülnek kidolgozásra a gondozási protokollok, valamint a folyamatkövetést, visszacsatolást is lehetővé módon betegségmenedzsment programok.  A gondozási programok kialakításában kiemelten figyelembe vételre kerülnek a több, egyidejűleg meglévő betegség okozta terhek, a multimorbid állapotok sajátosságai.

Jövőkép

A fejlesztés eredménye, hogy a krónikus, nem fertőző betegségek gondozásában 6 területen olyan eljárásokat és protokollokat alakítunk ki, amelyek a jövőben tehermentesíthetik a szakellátást, s kevesebb ápolási és ellátási igény jelenik meg fekvőbeteg-ellátás szintjén. Az alapellátásban dolgozó

Komplex tevékenységek biztosítása, melyek a gondozott számára is előnyt jelenthetnek, és rendszerszinten is javíthatják a hatékonyságot.

A gondozási lépések az adott betegség, betegségcsoport esetében az alapellátás szempontjából a teljes folyamatra meghatározásra kerülnek, beleértve –a hatáskörökre irányuló fejlesztéssel összhangban - az egyes szereplők által betöltött feladatokat, valamint az egészségügyi ellátórendszer, illetve a népegészségügyi intézményrendszer többi szereplőivel való kapcsolódásokat. A krónikus betegségek gondozásában megerősítetten jelenik meg a népegészségügyi szemlélet, a primer, szekunder és tercier prevenciós tevékenység.

A munkacsoport által megvalósítandó feladatok:

  1. 6 gondozási program módszertani fejlesztése az alapellátás részére, beleértve a diabétesz, mozgásszervi, mentális, daganatos és a COPD krónikus betegségeket

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk