Praxis működés modelljeinek és támogatásának továbbfejlesztése

Helyzetkép

Jelenleg az egészségügyi alapellátásban a munkavégzés az alapellátás többi szereplőjétől és a szakellátástól is - jellemzően elkülönülten történik. Egyaránt hiányzik az együttműködés az ellátórendszer horizontális és vertikális szereplői között. Az ellátórendszer egyes színterein keletkező információk könnyen elveszhetnek, torzulhatnak, és az is előfordul, hogy nincsenek összhangban egymással. Az ellátott tevékenységek hatékonyságáról, eredményességéről a dolgozók nem kapnak érdemi visszajelzést, a szolgáltatásoknak gyakran nincs minőségbiztosítása. A jelenlegi rendszer egy évtizeden belüli, jelentős szolgáltatás-fenntarthatósági kockázatot rejt magában.

Célok

Az egészségügyi alapellátás feladatainak hatékonyabb ellátását az alapellátás szereplői közötti együttműködés erősítése segítheti elő.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII, törvény az egészségügyi alapellátáson belüli együttműködési formaként a praxisközösséget és a csoportpraxist is nevesíti, ezek a működési formák, azonban a gyakorlatban jelenleg még nem terjedtek el, az ilyen formában való működés feltételei, a gyakorlati megvalósítás modelljei még nem kellőképpen kidolgozottak. Ebben a fejlesztési modulban a praxis működés alternatív modelljeinek megtervezése, fejlesztése, és értékelése történik. A fejlesztésben kidolgozásra kerülnek a praxisok közötti együttműködések formai keretei, az ellátandó feladatok, a praxisközösség működési, gazdálkodási, finanszírozási jellemzői, az alapellátásban jelenleg dolgozó és a népegészségügyi fókusz erősítéséhez szükséges szakemberek együttműködési formái, a szolgáltatás minőségét, hozzáférhetőségét jelző értékelése rendszerek.

A fejlesztés célja az egészségügyi alapellátásban a szakmai együttműködések erősítése, a hatékony feladatellátás elősegítése, a népegészségügyi szolgáltatások, krónikus gondozási folyamatok tesztelése, az egészségegyenlőtlenség csökkentése, a népegészségügyi fókuszú alapellátás megvalósítása érdekében. További cél, hogy a projekt keretében meghatározott alapellátási, prevenciós, egészségfejlesztési és egyes eddig a szakellátáshoz tartozó feladatokat, személyre szabott népegészségügyi szolgáltatásokat, valamint a kifejlesztett krónikus betegségek gondozási programjainak alkalmazását az egészségügyi alapellátás a jövőben egyenletes minőségben és hozzáféréssel, hatásosan és költséghatékonyan láthassa el az ország egész területén.

Jövőkép

A praxisközösségi működési forma bevezetését követően, illetve a többletfeladatok ellátásán keresztül növekszik az ellátás biztonsága, hozzáférhetősége, hosszabb távon javul a lakosság egészségi állapota. A praxisközösségi működési forma a betöltetlen körzetekben ellátás biztosításával hozzájárul a humán erőforrás hiányból adódó ellátási egyenlőtlenségek mérsékléséhez, az egészségügyi alapellátás működőképességének megőrzéséhez is. Mindeközben tehermentesülni fog a járó és fekvő szakellátás.

A munkacsoport által megvalósítandó feladatok:

  1. Eltérő környezetben alkalmazható praxismodell minták kifejlesztése, alternatív modellek kialakítása
  2. Praxismodellek gazdálkodási kereteinek meghatározása, finanszírozási modell kialakítása
  3. Praxisjog intézményének továbbfejlesztése
  4. Praxisközösségek koordinációja

A munkacsoport által leírt Esetismertetések:

  1. Marosmenti Praxisközösség - Gyógytorna többletszolgáltatás
  2. Vitalitas praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon - Mentálhigiénié

A munkacsoport által készített szakmai anyagok listája:

  1. Plakát Dietetikusok többletszolgáltatásairól
  2. Plakát Gyógytornászok többletszolgáltatásairól
  3. Plakát Pszichológusok többletszolgáltatásairól

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk