Helyzetkép

A XXI. század egyik népegészségügyi jellegű megbetegedése a környezeti tényezők okozta allergia. Hazánkban közel 2,5 millió ember szenved allergiás megbetegedésben. A legtöbb tünetet kiváltó hazai allergének közül az első helyen a rendkívül erősen allergizáló pollent termelő parlagfű áll. Az előzetes becslések szerint a felnőtt lakosság mintegy 20 %-a allergiás a legfontosabb kültéri allergénre, a parlagfűre. A parlagfű allergia megnöveli a további allergiák kialakulásának kockázatát.

Az allergiások száma az utóbbi évtizedekben jelentős növekedést mutatott. E tendencia várhatóan tovább növekszik majd: az üvegházhatású gázok légköri koncentrációjának emelkedése a parlagfű növekedése számára kedvezőbb feltételeket teremt. A klímaváltozással további allergén pollent adó inváziós fajok megjelenése, illetve előre nyomulása is várható.

Célok / Jövőkép

A projekt célja a környezeti eredetű allergének, ezen belül a parlagfűvel szembeni túlérzékenységnek és háttérváltozóinak pontosabb felmérése, személyre szabott polleninformáció előállítása, pollen előrejelzés és riasztási határértékek meghatározása.

A polleninformációt különböző előrejelzési módszerekkel, azok előnyeit ötvözve, nagy felbontású térképen jelenítjük meg. A tüneti naplózás és a polleninformáció átadás elsődleges eszköze egy mobiltelefonos applikáció.
E cél megvalósításának alapja az Aerobiológiai Hálózat működése és az 1992 óta épülő pollen adatbázis.

A fenti célt az alábbi fő programok megvalósításával kívánjuk elérni:

1) Tüneti adatok gyűjtése és elemzése
E feladat magába foglalja a lakossági tüneti naplózás kidolgozását és megvalósítását, valamint a mobiltelefonos applikáció fejlesztését. A mobiltelefonos alkalmazásként működő tüneti napló egyszerű, közérthető formában lehetőséget nyújt a pollen allergiás betegeknek, hogy a tüneteiket rögzítsék, azok alakulását kövessék és a rögzített tünetek, illetve a pollen koncentráció előrejelzés alapján személyre szabott tüneti előrejelzést kapjanak. A populáció szinten összesített adatok támpontot nyújtanak a tüneti küszöbértékek kidolgozásához. A projekt fontos eleme az applikáció népszerűsítése, a lakossági és szakmai tájékoztatás.

2) Pollen koncentráció előrejelzése
E programpont az alábbi részfeladatokat öleli fel: polleninformációs szolgáltatás fejlesztése, adatok elemzése, pollenkoncentráció előrejelzés kidolgozása, térképes megjelenítés fejlesztése. A projekt keretében megvalósuló Nagypontosságú Parlagfű Polleninformációs Térkép segítségével országos szintű előrejelzés valósítható meg, mely egyúttal figyelembe veszi majd a helyi adottságokat is (pl. domborzat, területhasználat, allergén források, stb.). Ezek alapján a pollenadatokat helyi súlyértékekkel látjuk el, illetve a módszert lokális pollenmérésekkel ellenőrizzük egy Mobil Kutató Hálózat révén.

A projekthez csatlakozik még egy, a fentiektől különálló téma, a Zöldterületek Potenciális Allergénterhelésének Minősítésére szolgáló módszertan kidolgozása is. Ez magába foglalja a pollen kibocsátó források felmérésére alkalmas rendszer kidolgozását, melynek révén a növényzet fajösszetételéből, méretéből és aerobiológiai tulajdonságaiból modellezhető az egyes meglévő vagy tervezett zöldfelületek (pl. kertek, parkok, játszóterek, fasorok )allergén kibocsátása. E programpont szorosan kapcsolódik a gyógyhellyé nyilvánítás egészségügyi szempontrendszer jogi környezetének továbbfejlesztéséhez.

Stratégiai beavatkozási területek

Lakossági pollennaplózás kidolgozása és megvalósítása: a mobiltelefonos alkalmazásként működő tüneti napló egyszerű, közérthető formában lehetőséget nyújt a pollen allergiás betegeknek, hogy a tüneteiket rögzítsék, azok alakulását kövessék, személyre szabott tüneti előrejelzést kapjanak és ez alapján a kezelésüket meg lehessen tervezni.

Parlagfű Pollen-Előrejelző Rendszer: pollen előrejelzést ad a következő három napra.

Nagypontosságú Parlagfű Polleninformációs Térkép: ennek révén országos szinten megjeleníthető a pollen koncentráció előrejelzés. A jelenlegi térképekhez képest figyelembe veszi majd a helyi adottságokat is a területhasználat (növényzet, beépítettség, stb.) révén.

Parlagfű Pollenszezon-Előrejelző Rendszer: segítségével a betegek tájékozódhatnak arról, hogy a pollenszezon várhatóan mikor kezdődik.

Pollenjelentés fejlesztés: a pollenmonitorozás hatékonyságának javítása, automatizált folyamatok a polleninformáció elkészítése során.

Aerobiológiai Hálózat fejlesztés: a hálózat átszervezése: új állomások létrehozása, pollen referencia gyűjtemény létrehozása, minőségbiztosítási rendszer kialakítása. Betanítás és továbbképzés a vidéki állomásokon dolgozó munkatársak számára.

Aerobiológiai – környezet-egészségügyi monitorozást és célorientált kutatásokat biztosító Mobil Kutató Hálózat kialakítása: új műszerek beszerzése és működtetése terepi mintavételezéshez a Nagypontosságú Parlagfű Polleninformációs Térkép hátterében működő modell megalapozásához és validálásához.

Zöldterületek Potenciális Allergénterhelésének Minősítése: a pollen kibocsátó források felmérésére alkalmas rendszer kidolgozása, amelynek révén a növényzet fajösszetételéből, méretéből és aerobiológiai tulajdonságaiból modellezhető az egyes meglévő vagy tervezett zöldfelületek, pl. kertek, parkok, játszóterek, fasorok allergén kibocsátása. E programpont szorosan kapcsolódik a gyógyhellyé nyilvánítás egészségügyi szempontrendszer jogi környezetének továbbfejlesztéséhez.

A munkacsoport által készített szakmai anyagok listája:

Előrejelzés az adott órában:

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk