A lakosság ivóvíz eredetű ólomexpozíciójának felmérése és értékelése

Célok / Jövőkép

A projekten belül vizsgálatra kerül a hazai csapvizek ólom tartalma, illetve a határérték feletti ólom tartalmú csapvíznek kitett lakosság nagysága. Szintén vizsgálatra kerülnek az ólom-oldékonyságot befolyásoló vízminőségi tényezők. Az ólom egy közismert egészségkárosító anyag, de az ivóvíz általi ólom bevitel egészségi hatásai kevésbé vizsgáltak, így ennek vizsgálatát is tervezzük a projekt keretében. A csapvíz megfelelő ólom tartalmának biztosításához a végleges megoldás az ólomcsövek, illetve egyéb ólom tartalmú anyagok cseréje lenne.

Emellett ennek megvalósíthatóságáig különböző átmeneti megoldási lehetőségek is szóba jönnek, mint például a fogyasztási ponton történő vízkezelés különböző otthoni ivóvíz utótisztító kisberendezésekkel, illetve az épületek bemenő vizének kezelése az ólom-oldékonyság csökkentése érdekében. Ezek az átmeneti megoldási lehetőségek is vizsgálatra, értékelésre kerülnek a projekten belül. A projekt keretében elvégzendő kutatások eredményei alapján a fő célunk a lakossági tájékoztató anyagok fejlesztése és minél szélesebb körben történő terjesztése, valamint szintén az eredményekre támaszkodva egy szakmapolitikai döntést megalapozó anyag összeállítása, amelyben a döntéshozók számára ismertetjük a probléma mértékét és lehetséges megoldási javaslatokat.

Stratégiai beavatkozási területek

A projekt során elvégzendő legfontosabb feladatok és kutatások:

1) Feltáró monitoring

Az ország településeire, településrészeire vonatkozóan összeállításra kerül egy adatbázis az épületek kora (Központi Statisztikai Hivataltól kapott adatok alapján), valamint az ólom-oldékonyságot befolyásoló vízminőségi paraméterek jellemző értékei (az OKI által kezelt HUMVI – Humán Vízhasználatok Környezet-egészségügyi Szakrendszere – adatbázist felhasználva), valamint az ivóvízellátó hálózatban még helyenként jelen lévő ólomcsövek felmérése alapján. Az adatbázisok értékelésével kiválasztásra kerülnek azok a mintaterületek, amelyeken elvégzésre kerül egy 6 hónapos feltáró monitoring, amely során a mintaterületként kiválasztott településrészeken a jelentkező lakások és intézmények csapvizéből havi rendszerességgel vett mintákból az ivóvíz ólom tartalmát vizsgálják (csapnyitási és kifolyatott vízminták összes, oldott és oldatlan ólom tartalma, valamint alap vízkémiai paraméterek meghatározásával). A mintaterületeket aszerint választjuk ki, hogy az ivóvíz ólom tartalma szempontjából reprezentatívak legyenek, és az eredmények alapján országos szintű becslés készüljön.

Jelentkezés: a feltáró monitoringban való részvételre azoknak a jelentkezését várjuk, akik a kijelölt mintaterületeken laknak. Ezekről az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen érdeklődhet. A jelentkezők közül minden hónapban véletlenszerűen kerülnek kiválasztásra a mintázásra kerülő lakcímek.

A kiválasztott jelentkezőknél előre egyeztetett időpontban kollégáink kétféle mintát vesznek a csapvízből, illetve kitöltünk egy adatlapot, amely elsősorban az épület és az ivóvízhálózat korára vonatkozó kérdéseket tartalmaz, valamint kitér egyéb, a kockázat szempontjából fontos tényezőkre. Az eredményekről a résztvevők írásban (e-mailen vagy postai úton) tájékoztatást kapnak.

Vizsgálati időszak: 2018. június – 2019. június

2) Nyitott laboratórium

A projekt során az OKI lehetőséget ad arra az ún. „nyitott laboratórium” keretében, hogy a lakosok saját csapvizükből mintát vegyenek, eljuttassák az OKI-ba, és ingyenesen megvizsgáltassák a csapvizük ólom tartalmát. Ezáltal az általános információk és kockázati szintek mellett a saját csapvizük ólom tartalmát is megismerhetik, és ez alapján egyéni tájékoztatást tudunk adni a további teendőkről, lehetőségekről. A csapvíz ingyenes ólom vizsgálatára bárki jelentkezhet, de elsősorban a kockázatos, régi városmagokban található épületekben, régi lakásokban lakók, illetve a várandósok, és kisgyermekes szülők jelentkezését várjuk. A projekt ideje alatt évente 1000 jelentkezőnek tudjuk biztosítani az ingyenes vizsgálati lehetőséget. Az OKI az előzetes jelentkezés és egyeztetés alapján szakmai szempontból értékeli a vízvizsgálatok szükségességét, és ezáltal dönt a jelentkezők vizsgálatban való részvételi lehetőségéről.

Jelentkezés: a „nyitott laboratóriumban” való részvételre bármely lakos, illetve a kockázatot jelentő területeken található gyermekintézmény jelentkezését várjuk. A jelentkezés módjáról részletesebb információ az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen kérhető.

Vizsgálati időszak: 2017. szeptember – 2020. március, évente 1000 jelentkező részére (kiválasztás az előzetes kockázat felmérés alapján)

3) Az ivóvíz általi ólom bevitel egészséghatásának vizsgálata

A pályázat keretében vizsgálatra kerülnek az ivóvíz általi ólomexpozíció egészséghatásai. Ennek keretében határérték feletti ólomexpozíciónak kitett lakosság humán biomonitoring és keresztmetszeti epidemiológiai vizsgálatát tervezzük (vérólomszint-mérés, valamint különböző egészségi, mentális és egyéb tényezői kerülnek felmérésre kérdőíves módszerrel, illetve molekuláris módszerekkel), összehasonlítva az ivóvíz eredetű ólomexpozíciónak nem kitett lakosságéval, az egyéb befolyásoló tényezők kizárása mellett. Ennek érdekében a projekt során 120-120 ivóvíz általi ólom expozíciónak kitett és nem kitett gyermek vizsgálatát tervezzük az alábbi paraméterekre vonatkozóan: otthoni és gyermekintézmény ivóvizének ólom tartalma; vérólomszint-vizsgálat és hematológiai vizsgálatok; ólom hatását befolyásoló génpolimorfizmusok vizsgálata; intelligencia felmérése WISC kérdőívvel; kérdőív az általános szociális helyzetről, életmódról, egészségi állapotról (pszichoszomatikus tünetek, fáradékonyság, fejfájás).

Jelentkezés: a vizsgálatokat 6-10 éves gyermekek körében tervezzük elvégezni, így azoknak a jelentkezését várjuk, akiknek a gyermeke ebbe a korosztályba esik. A kutatásban való részvétel előfeltétele a beleegyező nyilatkozat kitöltése és aláírása. A beleegyező nyilatkozatban a gondviselő hozzájárul az alábbiakhoz:

  • a csapvíz ólom tartalmának mintavételezése a lakásban és gyermekintézményben (iskolában)
  • általános kérdőív kitöltése
  • vérvétel a gyermekétől és vérvizsgálat
  • gyermekének intelligencia vizsgálata

Vizsgálati időszak: 2018. szeptember – 2019. június

4) Átmeneti megoldási lehetőségek vizsgálata

Az ivóvíz általi ólomexpozíció kapcsán végleges megoldási lehetőség elsősorban az ólomcsövek, illetve egyéb ólomforrásként szóba jövő vízhálózati elemek teljes körű cseréje. Emellett átmeneti lehetőségek is szóba jönnek, elsősorban az ortofoszfát adagolás, korrózió-kontroll, illetve az otthoni ivóvíz utótisztító kisberendezések alkalmazása. A projekt során értékelésre kerülnek a szóba jövő átmeneti megoldási lehetőségek, majd az értékelés alapján kiválasztott megoldások a gyakorlatban is vizsgálatra kerülnek kiválasztott mintaterületeken. Lakások esetén elsősorban az otthoni ivóvíz utótisztító kisberendezések alkalmazása jön szóba, míg teljes épületek esetén a bejövő víz vegyszeradagoló szivattyúval történő kezelése az ólom-oldékonyságot befolyásoló paraméterek optimalizálása érdekében. A vizsgálatok során vízkémiai, mikrobiológiai és mikroszkópos biológiai paraméterek is vizsgálatra kerülnek, hogy az ólom mellett egyéb eredetű egészségkockázatok is figyelembe vehetőek legyenek az értékelés során. A berendezések működését hosszabb időn keresztül (típustól függően legalább 1-6 hónap) követik nyomon. A vizsgálati eredmények alapján minden szempontból megfelelően működő berendezések listája felkerül az OKI honlapjára. A vizsgálat során 10 különböző típusú otthoni ivóvíz utótisztító kisberendezést, valamint 5 db vegyszeradagoló berendezést kívánunk tesztelni a kiválasztott mintaterületeken.

Jelentkezés: Kérjük, hogy az átmeneti megoldási lehetőségek vizsgálatában való részvételi szándékát jelezze a feltáró monitoring vagy a „nyitott laboratórium” keretében kitöltött mintavételi adatlapon. A mintaterületek kiválasztása során több tényezőt figyelembe veszünk, pl. a kapott ólom eredmények, a településen szolgáltatott víz egyéb vízkémiai és mikrobiológiai minősége. Amennyiben a mintavételi adatlapon a részvételi szándékát jelezte, és a kutatásban a különböző tényezők alapján kiválasztásra került, kollégánk a megadott elérhetőségeken felveszi Önnel a kapcsolatot.

Vizsgálati időszak: 2018. január – 2019. június

A munkacsoport által készített szakmai anyagok listája:

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk