A Szolgáltatáskatalógus a komplex egészségfejlesztési szolgáltatáscsomagok gyűjteménye mellett azok megvalósításához szükséges úgynevezett támogató tevékenységek bemutatását is tartalmazza.

egeszsegfejlesztes folyamata

(Forrás: EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001” azonosító számú projekt)

A Szolgáltatáskatalógusban a tevékenységek alatt olyan, az egészségfejlesztés megvalósítását támogató cselekvéseket értünk, amelyek magukban foglalják a szükséglet- és igényfelmérést, a tervezést, a szervezést, a koordinációt, a kommunikációt, a mozgósítást, a meggyőzést, a hálózatépítést és működtetést, a monitorozást és az értékelést.

Az egészségfejlesztési tevékenységek egymással összefüggő, egymásra épülő, részben egymással párhuzamosan folyó cselekvések ciklikus folyamataként határozható meg. A teljes folyamat nagyobb tevékenységi csoportokra bontható, ezek a tervezés, megvalósítás, a monitorozás és értékelés.