Melléklet(ek):
Download this file (Kommunikacio 0227.pdf)Kommunikáció

Kommunikáció, mozgósítás, meggyőzés

Az egészségkommunikáció célja, hogy javítsa a lakosság egészségértését az egészség és betegségek kialakulásának okairól, az egészségi állapot fejlesztéséről és helyreállításáról, az elérhető szolgáltatásokról. Célja, hogy segítsen fenntartani, fejleszteni és ösztönözni a személyes felelősséget az emberek egészségéért. Az egészségkommunikáció üzenetek megfogalmazásával hozzájárulhat az egészséggel, életmóddal kapcsolatos tudás és attitűdök megváltoztatásához.

A komplex egészségfejlesztési szolgáltatáscsomagok megvalósítása során többféle kommunikációs tevékenység alkalmazható.

Az egészségkommunikáció típusai

Mi a társadalmi marketing?

A társadalmi marketing közvetlenül vagy közvetetten társadalmi feladatok, problémák megoldására irányuló marketing tevékenyéget jelent. A célja, hogy a célcsoport viselkedését az egész társadalom számára hasznos módon befolyásolja (pl. a betegségterhek csökkentése érdekében a dohányzás elhagyása, stb.). Társadalmi marketing rávilágít arra is, hogy az új magatartás haszna nagyobb a magatartásváltozásba fektetett energiánál.

A társadalmi marketing több szervezet, intézmény összehangolt, többféle eszközt és módszert alkalmazó marketing stratégia alapján megvalósuló marketing kampányt jelent. Magában foglalja a tömegkommunikációs eszközök használatán túl (pl.: társadalmi célú TV vagy újság reklám) az olyan eszközöket is, mint a célzott üzenetek közvetítése. A társadalmi marketing fontos ismérve, hogy információ közvetítés mellett meggyőzési technikákat és a kulturális változás folyamatait is alkalmazza.

A társadalmi marketing része lehet:

 • a nyilvánosság figyelmének felkeltése az egészséggel kapcsolatos témákra a tömegtájékoztatási eszközök segítségével (írott, elektronikus formában: például helyi újság, folyóirat, brosúra és szórólap, közösségi média),
 • promóciós stratégiát,
 • PR (pl.: az EFI vagy fenntartója stratégiai megállapodást köt prominens helyi vállalattal a járás lakosságának egészségfejlesztéséért és erről nyilatkozat születik),
 • személyes kommunikáció (pl.: az EFI vezető interjút ad egy egészségtémával kapcsolatban a helyi médiában vagy előadást tart egy közösségi eseményen).

Az egészséginformáció nyújtásának klasszikusnak számító formái, mint. az írásos anyagok, brosúrák, hírlevelek és magazinok mellett egyre nagyobb teret nyernek a szórakoztatást és tanulást/ismeretterjesztést összekötő videós lehetőségek, az Internet, a közösségi média, illetve telefonos applikációk az egészséggel /egészségügyi ellátással kapcsolatos tájékoztatás terén. Napjaink trendje alapján a szövegalapú információközlés mellett egyre inkább dominál a vizuális információra épülő közlési formák, pl.: infografikák alkalmazása.

A kommunikációs tevékenység további típusai a helyi tanácsadás, „szószólás”, közvetítés.

 • Tanácsadás: Támogatja a célcsoportot, hogy növelje a befolyásukat a saját egészségük fenntartása érdekében. Irányulhat az erőforrások megteremtésére, az egészségügyi ismeretek elsajátítására, képességek fejlesztésére.
 • Szószólás: Az egészségfejlesztési szakemberek nyilvános vagy írásos felszólalása mások nevében, az erőforrásokkal, szakpolitikákkal és az azokkal kapcsolatos gyakorlatokkal összefüggésben (pl.: épített környezet egészségessé tétele).
 • Közvetítés: Az egészségfejlesztési szakemberek szerepet játszhatnak a jobb egészség eredmények elérésében a különböző érdekcsoportok közötti közvetítésben, vagy a közösség különböző kulcsszereplőinek egészséggel kapcsolatos értékei és igényei közötti közvetítésben.

A mozgósítás

Mozgósítás során a lakosságot egy cél érdekében aktivitásra ösztönzünk az egészség érdekében. Ilyen tevékenység például a lakossági szervezett vagy opportunisztikus szűrésen való részvételének növelése a kommunikáció különböző formái, például felhívás vagy meggyőzés segítségével. 

A mozgósítás további formája lehet a közösségi fellépés érdekében történő mozgósítás, ami az egészség és jóllét javítása céljából történő szociális és környezeti változások elérését célozhatja.

A közösségi fellépés számos színtéren történhet az adott problémától függően. Például mozgósíthat munkahelyeket, sport, rekreációs vagy vendéglátóhelyeket, egyéb csoportokat.  Ide tartoznak például az egészséges környezet érdekében történő fellépések úgymint az autómentes övezet/utca kialakítására szervezett helyi szerveződés vagy helyi érdekvédelmi csoportok aktivitásának támogatása.

Az EFI-k számára a kommunikáció az egyik leghatékonyabb és legolcsóbb eszköz.  A kommunikáció tervezése és értékelése során az alábbi tényezőket célszerű átgondolni és összehangolni?  

Egészséginformációt tartalmazó kommunikációs anyagok tervezését és értékelését segítő kérdések:

 • Mi a kommunikáció célja?
 • Milyen egészségproblémával foglalkozik a kommunikációs anyag?
 • Mi a fő üzenet?
 • Ki a célcsoport? Ez honnan tudható?
 • A célcsoportnak megfelelő a design, a nyelvezet? A kommunikációs forma (pl. plakát, infografika, valamilyen szöveg, hangfelvétel, film, stb)?
 • Megfelelő-e a közvetítő csatorna? (pl. személyesen, személyre szóló postai levélben, újságban, rádióban, tv-ben, FB bejegyzés, e-mail stb.)
 • Milyen mértékben képes átadni az üzenetet a célcsoport részére?
 • Volt-e tesztelve az üzenet, annak formája és csatornája?
 • Mit mutatnak a célcsoporttól jövő visszacsatolások, visszajelzések?
 • Mi másra lehet szüksége a célcsoportnak, hogy képesek legyenek változtatni?

A kommunikáció tervezésekor célszerű a hatékonyság érdekében az alábbi gyakorlati tanácsokat figyelembe venni:

 • célszerű a lehető legtöbb csatornát és kommunikációs formát használni, hogy a lehető legnagyobb valószínűséggel célba érjen az üzenet;
 • "egy üzenet nem üzenet", ezért érdemes pl. egy esemény meghirdetésekor legalább 2-3 egymásra épülő üzenetet küldeni;
 • érdemes a visszacsatolásra az üzenetekben felhívni a figyelmet pl. információs telefonszám vagy e-mailcím megadásával;
 • fontos, hogy a beérkező kérdésekre véleményekre mindig reagáljunk.