FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS TÉMAKÖRÖK ÉVFOLYAMONKÉNT

1. évfolyam Fejlesztési cél:

A diák legyen képes arra, hogy megfogalmazza a hétköznapi érzéseit, szükségleteit: éhség, álmosság, szomjúság, fáradtság, frissesség, öröm, szomorúság, bosszúság, harag, jókedv, derű stb. Tudja azonosítani a leggyakoribb általános betegség-tüneteket: fájdalom (hol, milyen), köhögés, hasmenés, székrekedés, gyengeség, láz stb. Értse az életkorhoz kötött egészségügyi szűrővizsgálatok (fogászati, iskolavédőnői, iskolaorvosi) jelentőségét, sajátítsa el a vizsgálat során kívánatos viselkedési szabályokat. Tudja, hogy melyek a korosztályában előforduló leggyakoribb fertőző betegségek, ismerje meg és tudja a gyakorlatban alkalmazni a megelőzési módokat.

1. foglalkozásterv: Mindenki egészséges szeretne lenni Témakörök: Egészség – betegség elkülönítése. Egészséget fenyegető veszélyek felismerése, balesetek, fertőzések megelőzése. Egészségügyi ellátásban résztvevők: orvosok, ápolók, védőnők, mentősök szerepe és a velük való együttműködés. Fogalmak tisztázása: egészség, betegség, tisztaság, érzések, tünetek, panaszok, normális, gyanús, szívritmus, testhőmérséklet, védőnő, iskolaorvos, védőoltás, fogorvos, fogváltás.

2. foglalkozásterv: Mikrobák: bennünk és körülöttünk élő apró lények, jók és rosszak Témakörök: Testünkön, testünkben élő hasznos és káros mikrobák. A helyes kézmosás fontossága, tüsszentés/köhögés zsebkendőbe/könyökhajlatba, megelőzés. Fogalmak tisztázása: fertőzés, kórokozó, mikroba, vírus, baktérium, gomba.

2. évfolyam Fejlesztési cél:

A tanuló legyen tisztában az élelmiszer-higiénia jelentőségével, és a gyakorlatban is tudja alkalmazni az alapvető szabályokat. Ismerje a hasmenéssel, hányással járó betegségek megelőzésének alapjait, és az ételfertőzés fogalmát. Sajátítsa el, és a mindennapi tevékenysége során alkalmazza is a helyes kézmosás menetét, módját. Tudja elvégezni kisebb horzsolások, vágások sebellátását, értse meg a földdel szennyeződött sebek tisztításának fontosságát, a tetanusz-fertőzés veszélyét. Ismerje a sterilitás és fertőtlenítés fogalmakat, a fertőzésmegelőzés jelentőségét a sebellátásban. Tudja, hogy hol van az iskolában az elsősegély doboz és mit tartalmaz.

1. foglalkozásterv: Fertőző betegségek megelőzése Témakörök: Mikrobák, baktériumok, gombák, vírusok. Hasznos/semleges és kórokozó mikrobák. Állatokon, talajban található hasznos mikrobák. A szervezetünkben, beleinkben élő mikrobák. Fertőzési lánc, különböző átviteli utak. A hasmenéses, valamint a légúti fertőző betegségek megelőzésének módjai.

2. foglalkozásterv: Elsősegélynyújtás (sebellátás) Témakörök: A felületes horzsolt, vágott sebek ellátása, fedőkötés felhelyezése. A földdel szennyeződött és mély, szúrt sebek veszélye a tetanusz-fertőzésre. Teendők súlyosabb sérülés esetén – mikor kell mindenképpen felnőtt segítségét kérni. A sebellátás szabályai. Fogalmak tisztázása: horzsolás, szivárgó vérzés, tiszta/szennyezett seb, fertőzés, bőrön található mikrobák, tetanusz, védőoltás, sebtisztítás, sebfertőtlenítés, fedőkötés, elsősegély felszerelés.

3. évfolyam Fejlesztési cél:

A diák ismerje meg a hasznos/kártékony mikrobák csoportjait, értse meg, hogy mi a különbség a vírusok, baktériumok és a gombák között. Alakítson ki helyes higiénés szokásokat és alkalmazza is azokat a napi gyakorlatban. Tudja, hogyan kerülnek a mikrobák a szervezetünkbe, mi a fertőzési lánc. Ismételje át a helyes kézmosás lépéseit és a megfelelő higiéniával kapcsolatos teendőket tüsszentéskor, köhögéskor. Tudjon példákat mondani a fertőzési lánc megszakítására. Ismételje és bővítse a védőoltásokkal kapcsolatos ismereteit.

1. foglalkozásterv: A mikrobák csodálatos és nélkülözhetetlen világa környezetünkben és bennünk Témakörök: A szervezetünkben, beleinkben élő mikrobák. Hasznos, semleges és kórokozó mikrobák. Mikrobák, baktériumok, gombák, vírusok közötti különbség. Kölcsönhatás a mikrobák között. Talajban, növényeken, állatokon élő mikrobák. A mikrobiom, azaz saját testünkön és testünkben élő mikrobák.

2. foglalkozásterv: Hogyan védi magát szervezetünk a kórokozó mikrobáktól? Témakörök: A szervezetünkben, beleinkben élő mikrobák. Környezetünk és saját szervezetünk mikrobái. Szervezetünk hatásos, több lépcsős védelmi rendszere. Fogalmak tisztázása: fertőzési lánc, védekező rendszer, immunrendszer, védőoltás, immunrendszer tanítása, öröklött védelem, szerzett védelem.

4. évfolyam Fejlesztési cél:

A diák ismerje fel magán és képes legyen megnevezni a láz, torokfájás, torokgyulladás, megfázás, hasmenés, hányás tüneteit. Tudja a leggyakoribb okokat, így legyen képes a megfelelő viselkedésre, megelőzésre. Értse meg a betegség kialakulásának folyamatát, a megelőzés fontosságát és azt, hogy saját maga mit tud tenni a fertőző betegségek elkerülése érdekében. Tudja, hogy az influenza ellen védőoltással tudunk védekezni. Tudatosuljon benne, hogy az egészség nem csupán a testre vonatkozik, hanem a lelki egészségünk megőrzése, ápolása is az egészségünk része. Ismerje a kisebb sebek ellátásának alapjait és azt magán vagy társán képes legyen alkalmazni. Ismételje át, hogy hol található az iskolai elsősegély csomag, ismerje tartalmát. Veszélyhelyzetben tudjon felnőtt segítséget hívni, továbbá képes legyen felhívni a mentőket és a megfelelő módon közölni/leírni a problémát.

1. foglalkozásterv: Mi történik velem? – influenza, nátha, megfázás, torokgyulladás és kezelésük Témakörök: Torokfájás, megfázás és egyéb gyermekkorban gyakran előforduló (felső légúti) betegségek okai és kezelési módjai. A betegségek okozói, terjedése, tünetei, kezelése, megelőzése. Fertőző és nem fertőző betegségek fogalma. A védőoltás szerepe, fontossága. Az egészségfogalom; a testi és lelki egészség. Tünetek, mint orrdugulás, orrfolyás, láz, hőemelkedés, torokfájás, valamint gyógyszer, védőoltás, fertőző és nem fertőző betegségek, vírusok, baktériumok, egészség, testi-, lelki egészség fogalmak.

2. foglalkozásterv: Elsősegély: sebek ellátása, segítség kérése Témakörök: Sebellátó eszközök, ezek lejárati ideje, teendők súlyos sérülés esetén, mentők hívása, kisebb sebek, karcolások, horzsolások ellátása. Mikrobák, sebellátás, sterilitás. Elsősegélynyújtáshoz használt eszközök. Sebtisztítás, fertőtlenítés, kötözés, példák súlyos sérülésekre. Teendő súlyosabb sérülés esetén, segítségkérés felnőttől, mentők hívása baleseti szituációban.

5. évfolyam Fejlesztési cél:

A tanuló ismerje a különbséget a gyógyszerek, a hagyományos növényi készítmények és az étrend-kiegészítők között. Tanulja meg értelmezni és kritikával értékelni a reklámokat. Legyen tisztában azzal, hogy a gyógyszerszedésnek mindig van kockázata (mellékhatás), tudja, mit tartalmaz a betegtájékoztató. Ismerje meg az eRecept fogalmát. Értse meg, hogy a fertőző betegségek terjedési útjainak ismeretében mik az alapvető megelőzési lehetőségek. Ismerje a legfontosabb terjedési utakat. Kapjon betekintést az egészségügyi ellátás higiéniájának alapjaiba. Tudjon példát mondani egy esetleges járvány megfékezésére, és elfojtására alkalmas beavatkozási pontokra, módszerekre.

1. foglalkozásterv: Alapismeretek a gyógyszerekről, hagyományos növényi gyógyszerekről és étrend-kiegészítőkről Témakörök: A gyógyszerek hatásossága, biztonsága. Recept, eRecept. Az ellenőrző hatóság (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezéstudományi Intézet) feladatai. A gyógyszerek, étrend-kiegészítők és hagyományos növényi készítmények (gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény) közötti különbség. A gyógyszerek, gyógyhatású készítmények hatósági ellenőrzése. A betegtájékoztató megismerése. A mellékhatások jelentősége, a gyógyszerszedés haszna és kockázata. Az eRecept használata. Patikák régen és ma.

2. foglalkozásterv: Járványok, védőoltások Témakörök: A járványok terjedésének már megismert útjain (pl. légúti, kontakt, élelmiszerrel terjedő stb.) kívül léteznek más utak is: pl. vérrel terjedő, vagy a rovarok közvetítette (vektoros) út. A fertőzések egy része terjed csak emberről emberre. Ebben az esetben a járványt okozó betegséget nem csak tünettel rendelkező betegek, hanem tünetmentes hordozók, valamint a betegség lappangási idejében lévők is terjeszthetik. Legjobb védekezés a védőoltás, de sajnos nem minden fertőző betegség ellen rendelkezünk vele. Fogalmak tisztázása: terjedési út, vízjárvány, rovarcsípés okozta fertőzés, tünetmentes hordozó, szepszis, megelőzés, védőoltás.

6. évfolyam Fejlesztési cél:

Ismerve az immunrendszer alapvető működését, bízzon a védőoltásokban és tudja, hogy azok a leghatékonyabbak a fertőző betegségek megelőzésére. Vegyen részt a rendszeres fogorvosi szűréseken (szükség esetén kezeléseken), megértve annak jelentőségét. Tudja, hogy az egészségügyi ellátórendszernek milyen szintjei vannak. Sajátítsa el, hogy a házi gyermekorvoshoz fordulás milyen esetekben javasolt. Ismerje meg a diák a lakhelye szerint illetékes fogorvosi, házi/gyermek/orvosi-, szakorvosi rendelések idejét, helyét, az ügyelet és sürgősségi osztály elérhetőségét és helyét.

1. foglalkozásterv: A szervezet védekező rendszere; az immunrendszer és annak működése Témakörök: Immunitás, immunrendszer, védőoltás, fertőzés, fertőzések megelőzése, fertőzési lánc, a szervezet védelmi vonalai, az immunrendszer működésének alapjai, a fertőzési lánc megszakításának módjai: védőoltások, kézmosás (mikor, hogyan), tisztaság a környezetünkben, fokozott elővigyázatosság ételkészítés közben. Az elkülönítés és a karantén fogalma. A védőoltás működése, az oltási naptár. Megelőzési módok az iskolában.

2. foglalkozásterv: Hová forduljak egészségügyi panaszaimmal? Témakörök: Hová kell fordulni a leggyakoribb egészségügyi panaszokkal: gyógyszertár, házi/gyermek/orvos, ügyelet/sürgősségi/mentők, szakorvos. Fogorvos, fogmosás, fogváltás, TAJ- kártya/szám, házi/gyermekorvos, ügyelet, beutaló, gyógyszertár, szakorvosi rendelés, fogak fontossága, ápolásuk alapjai.

7. évfolyam Fejlesztési cél:

A tanuló legyen tisztában a háziorvosi ellátás igénybevételének feltételeivel, a háziorvost tekintse az egészségügyi ellátás alapszintjének. Tudja, hogy egyes szakrendelések ellátásának igénybevételéhez beutaló szükséges, melyet a háziorvostól kaphat. Ismerje meg a hepatitisz B és a HPV betegségek jellemzőit, terjedési útjait, megelőzési módjait. Tudja, hogy hetedik osztályban a lányok ingyenesen megkaphatják a HPV elleni védőoltást, értse annak jelentőségét. A fertőzések terjedési útjairól meglévő tudását bővítse azzal, hogy egyes fertőzések szexuális úton is terjedhetnek. Tudja, hogy mit jelent, és hogy mire való a TAJ kártya az egészségügyi ellátások esetében.

1. foglalkozásterv: Az egészségügyi ellátás – háziorvos Témakörök: A háziorvosi ellátás alapelvei: ki és milyen panaszokkal fordulhat hozzá, milyen dokumentumok szükségesek az ellátáshoz. TAJ-szám, az iskolai hiányzás és a keresőképtelenség igazolása, a szakorvosi beutalás fogalma, jelentősége. Fogalmak tisztázása: háziorvosi ellátás, időpont-kérés, receptre és recept nélkül kapható gyógyszerek, eRecept, papír alapú recept, keresőképtelenségi igazolás („táppénzes papír”), szakrendelés, beutaló, lelet, kontroll. Viselkedési szabályok az orvosi rendelőben.

2. foglalkozásterv: Aktuális védőoltások, a HPV elleni védőoltás, a B típusú fertőző májgyulladás Témakörök: Az oltási naptár szerint 7. osztályban sor kerül a hepatitisz B és a méhnyakrák kialakulását megelőző védőoltásokra. A méhnyakrák védőoltással megelőzhető és szűréssel korai, gyógyítható stádiumban felismerhető. A védőoltások biztonságossága. Fogalmak: immunitás, védőoltás, HBV, HPV, méhnyakrák, krónikus fertőzés, vérrel terjedés, nemi úton terjedés, megelőzés.

8. évfolyam Fejlesztési cél:

Ismerje fel az életveszélyes állapotokat, tudja a laikus ellátás alapjait, valamint azokat a súlyos állapotokat, amikor mentő/ügyelet/háziorvosi ellátás szükséges. Csak indokolt esetben vegyen igénybe egészségügyi ellátást. Tudja, hogy mi a teendő akkor, ha a környezetében valaki súlyos vagy életveszélyes állapotba kerül. Legyen tisztában azzal, hogy az élet mely színterein fordulhatnak elő a leggyakrabban balesetek. Konkrét példákon keresztül megismeri a biztonságos közlekedés szempontjait (kerékpározás), a baleset megelőzés alapjait, képes kisebb sérülések ellátására (vérzéscsillapítás, sebkezelési ismeretek alapfokon). Sajátítsa el a laikus elsősegélynyújtás alapjait. Tudja, hogy mi a jelentősége a közlekedési szabályok ismeretének, betartásának a baleset megelőzés szempontjából. A tanuló ismerje meg az alkohol testre és lélekre gyakorolt hatásait. Ismerje meg a kulturált alkoholfogyasztás fogalmát, jellemzőit, a nagyivás és rohamivás fogalmát, az ittasság/részegség/alkoholmérgezés fogalmát, és azt, hogy milyen hatással van a szervezetre az alkohol és energiaital együttes fogyasztása. Tudja, hova fordulhat baj esetén.

1. foglalkozásterv: Életveszélyes állapot felismerése, újraélesztés alapjai Témakörök: Az allergének típusai. Allergiás reakció, életveszélyes allergiás roham (anafilaxia) felismerése, laikus ellátás, mentők megfelelő értesítése, sürgősségi ABC, életveszélyes állapot felismerése, újraélesztés alapok. Teendők súlyos, sürgősségi ellátást igénylő esetekben, mentőhívás.

2. foglalkozásterv: Biztonságban az utakon; mire figyelj, hogy épségben elérd úti célodat. Sebellátás alapfokon Témakörök: Vérzéscsillapítás, alapvető sebellátási módok, biztonságos közlekedés, védőeszközök használata (bukósisak) és baleset megelőzés. Sebek típusai, laikus ellátás lépései, hajszáleres vérzés, fedőkötés felhelyezésének módja. 3. foglalkozásterv: Alkoholfogyasztás, hogyan hat az alkohol a szervezetre? Témakörök: Közlekedés és alkoholfogyasztás, jogszabályok, az alkoholfogyasztás testi-lelki hatásai, a mértékletes alkoholfogyasztás jelentése, nemi különbségek, a kulturált (felelős) alkoholfogyasztás, a zéró tolerancia elve, véralkoholszint, nagyivás, alkoholmérgezés. Az energiaital fogyasztás veszélyei. A nemet mondás képessége, teendő súlyos állapot esetén. Egészséges alternatívák.

9. évfolyam Fejlesztési cél:

A diák tudja, hogy a kamaszkor testi-lelki változásokkal jár együtt. Ismerje meg az egészséges párkapcsolat és a felelős szexuális magatartás szabályait, valamint a nem kívánt terhesség megelőzésének, a védekezés formáit. Tudja a különböző fertőzési utakat, beleértve a nemi úton terjedő betegségeket és azt, hogyan kell védekezni a fertőzésekkel szemben. Amennyiben egészségügyi panasza van, tudja, hogy (szak) orvosi ellátásra van szüksége, és minél előbb orvoshoz kell fordulnia. Ismerje az ellátó helyek nevét: pl. (tinédzser) nőgyógyászat, bőr- és nemi beteg gondozó, urológia. Tudja, hogy lakhelyén hol elérhetőek a számára releváns ellátások, illetve melyekhez szükséges beutaló. Ismerje a szexuális úton terjedő betegségek megelőzésének módjait és azt, hogy melyek azok, amelyek védőoltással is megelőzhetők. Tanulja meg, hogy hogyan kell megosztani az egészségügyi problémáját szüleivel, az iskolaorvossal és/vagy az iskolavédőnővel. Ismerjen a témában hiteles információkat tartalmazó weboldalakat. Tudja, hogyan kérjen segítséget, ha valamilyen panasza van, illetve hová forduljon információért szexuális felvilágosítással kapcsolatban.

1. és 2. foglalkozásterv (összevont): I. Párkapcsolat, szexuális élet, testi-lelki egészség kamaszkorban II. A szexuális úton terjedő betegségek Témakörök: Egészséges párkapcsolat, szerelem, randi-etikett, felelős szexualitás, védekezés - fogamzásgátlás, szexuális úton terjedő betegségek, szűrővizsgálatok, védőoltások, fertőzések, (ismétlés: fertőzési lánc, fertőzési lánc megszakítása, fertőzési útvonalak), tünetmentes fertőzés, ifjúsági vagy tinédzser nőgyógyászat, STD centrumok, tini ambulancia. A szexuális élet egészségkockázatai (pl. szexuális úton terjedő betegségek, nemkívánt terhesség) azok kivédésének, megelőzésének módjai (védekezés, szűrővizsgálat, védőoltás), hová fordulhat baj esetén?

10. évfolyam Fejlesztési cél:

Annak átismétlése, hogy milyen elemei vannak az egészségügyi ellátórendszernek, mi a TAJ kártya. Tudja, hogy melyek hazánkban a leggyakoribb nemfertőző betegségek. Ismerje meg a társadalombiztosítás alapvető fogalmait, tudja, hogy milyen egészségügyi ellátásokra jogosult, és hogy mit kell tennie, hogy megmaradjon a biztosítotti státusza a tanulói jogviszony megszűnését követően. Ismerje meg a magán-egészségügyi ellátás igénybevételének lehetőségeit, az Európai egészségbiztosítási kártya fogalmát, igénylésének módját, halljon a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőről (NEAK). Mélyítse el a szervezett népegészségügyi szűrésekkel kapcsolatos ismereteit, ismerje azok célját (betegségmegelőzés, prevenció), menetét (háziorvos szerepe), típusait. Kapjon információt az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokról. Értse a rizikófaktor fogalmát.

1. foglalkozásterv: Társadalombiztosítás, egészségügyi szolgáltatási- és járulékfizetés alapfogalmak, gyakorlati tudnivalók Témakörök: A társadalombiztosítás alapjai, az egészségügyi ellátó rendszer felépítése, védőnői szolgálat, háziorvosi szolgálat, háziorvosi ügyelet, mentők feladata, szakellátás, magán-egészségügyi szolgáltatások. Tanulói jogviszony, munkáltató, munkavállaló. Az egészségbiztosítás általános alapelvei, főbb jellemzői. Magán-egészségügy és társadalombiztosítás által finanszírozott ellátás közti hasonlóság és különbség. Európai egészségbiztosítási kártya. A társadalombiztosítás rendszere, járulékok, befizetések működésének logikája.

2. foglalkozásterv: Az egészségügyi szűrővizsgálatok Témakörök: A magyar népesség egészségi állapota. A szervezett népegészségügyi szűrés fogalma, célja, menete, típusai. A háziorvos szerepe a szűrővizsgálatokban. Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok, betegségek korai felismerése (betegségmegelőzés, prevenció) rizikófaktorok.

11. évfolyam Fejlesztési cél:

Tudatosuljanak a diákban a vízparton tartózkodás veszélyei, ismerje fel az életveszélyes állapotokat, ismételje át a laikus elsősegélynyújtás alapjait. Tudja, hogyan kérjen segítséget, hogyan hívja a mentőket indokolt esetben. Ismerje meg a BLS (Basic Life Support) jelentését, jelentőségét. Tudja, hogy melyek a biztonságos fürdőzés szabályai, valamint, hogy vízparton tartózkodás esetén a bőrvédelem (leégés védelem) kiemelt fontosságú. Legyen tisztában az alkoholfogyasztás veszélyeivel fürdőzés közben. Legyen információja a vonatkozó jogszabályokról, a vízitúrázás közbeni balesetmegelőzési javaslatokról. Ismerje meg az egészségügyi ellátással összefüggésben az EESZT (egészségügyi elektronikus szolgáltatói tér) jelentőségét. Ismerje az EESZT rendszerét, annak funkcióit és a használatához szükséges alapfogalmakat (lakossági portál, ellátási adat, digitális önrendelkezés, betegadat stb.). Konkrét példán keresztül megismeri a felület működését, tudja, hogyan regisztrálhat az Ügyfélkapu rendszerbe, illetve mire tudja használni azt.

1. foglalkozásterv: Biztonságban a vízparton, az elsősegélynyújtás és az újraélesztés alapjai Témakörök: A vízparton/vízben tartózkodás veszélyei, elsősegélynyújtás, újraélesztés, teendők életveszély esetén, újraélesztés alapjai, BLS jelentése (Basic Life Support), a biztonságos fürdőzés szabályai. Bőrvédelem, a melanóma kialakulásának megelőzése. Az alkoholfogyasztás veszélyei fürdőzés közben. Hogyan lehetünk biztonságban a vízen? – evezés közben. A mentőmellény viselésére vonatkozó jogszabály, tanácsok vízitúrázóknak. Ajánlások sürgősségi helyzet esetére.

2. foglalkozásterv: Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatói tér – ismerkedés az EESZT felületével Témakörök: Mire és mennyit használjuk az internetet, az egészségügyi ellátásunkkal kapcsolatos ügyeinket is intézhetjük interneten az EESZT felületen, EESZT, ügyfélkapu, lakossági portál, ellátási adat, digitális önrendelkezés, adatkezelési napló, betegadat, e-recept, e-beutaló, betegút, e-egészségügyi rendszer.

12. évfolyam Fejlesztési cél:

A tanuló ismerje meg a felnőttkori munkavállalással összefüggő, egészségügyi ellátással kapcsolatos alapfogalmakat (pl. táppénz, anyasági ellátások, keresőképtelenségi igazolás), a munkaviszony és egészségügyi ellátási jogosultság összefüggését, az egészségügyi ellátási jogosultsággal kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat külföldi munkavállalás, utazás esetén. Nyerjen betekintést az egészségügyben alkalmazott 3 kiemelt jogszabályba (szűrővizsgálatokhoz való jog, egészségügyi gyermekjogok és általános betegjogok). Ismerje meg az alapvető betegjogi fogalmakat és azt, hogy egy gyermeket, fiatalt, felnőttet milyen jogok illetnek meg az egészségügyi ellátórendszerben. Tudja, hogy mi a betegjogi képviselő feladata, hogyan, mikor lehet hozzá fordulni.

1. foglalkozásterv: Fiatal felnőttként az egészségügyi ellátórendszerben – tudnivalók az egészségügyi ellátásról munkavállalás, külföldi munkavállalás, illetve utazás során Témakörök: A munkaviszony és az ellátási jogosultság összefüggése, az egészségbiztosítási és szolgáltatási járulék – a fizetendő járulékok ismerete – az egészségügyi ellátási jogosultság feltétele. Keresőképtelenség elbírálása, betegállomány, táppénz igénybevételének módja. Anyasági ellátások és családtámogatás rendszere. Egészségügyi ellátási jogosultsághoz szükséges intézkedések külföldi utazás, munka, tanulmányok esetén. Egészségbiztosítási járulék, betegállomány, táppénz, keresőképtelenség, anyasági támogatások, egészségügyi ellátás jogosultsága külföldön.

2. foglalkozásterv: Betekintés az egészséggel kapcsolatos jogi szabályozásba 3 témán keresztül: szűrővizsgálatok, gyermekjogok, általános betegjogok Témakörök: Betegjogok, betegjogi képviselő, egészségügyi gyermekjogok. Betekintés az egészségügyi ellátást szabályozó, természetes személyeket érintő jogokba, kiemelve a következőket: (1) Jogszabály a szűrővizsgálatokról; (2) Egészségügyi gyermekjogok, kamaszok speciális jogai; (3) Betegjogok (Alaptörvény).

 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HÁTTÉR

Az egészségügyi alapellátás az egészségügyi ellátórendszer első vonala, amely személyes és folyamatos ellátást nyújt. Az alapellátás megelőző tevékenysége a prevenció minden szintjére kiterjed, így a betegségek megelőzésében betöltött szerepük kiemelten fontos. Azért kell foglalkozni már egész fiatal korban az egészségügyi szolgáltatásokkal, hogy megtanulják a fiatalok mikor, milyen problémával hova fordulhatnak az egészségügyben. Milyen lehetőségeik és jogaik vannak, továbbá, mit tehetnek azért, hogy egészséges és egészségtudatos felnőtteké váljanak. A modul segítségével olyan életre szóló gyakorlati tudásra tehetnek szert a fiatalok, amelyek nélkülözhetetlenek a mindennapi életben.

A modul az alábbi főbb népegészségügyi témákra, prioritásokra reflektál.

Hova, kihez és mikor lehet és kell fordulni az egészségügyben?

Általános javaslat, hogy megelőzési célzattal panaszmentesen is évenként szükséges felkeresni a háziorvost és a fogorvost, ennek ellenére a lakosság közel harmada nem keresi fel még évente sem a háziorvosát. 2016-ban a 16 évesek és idősebbek háromnegyede egyszer sem, 18%-a egy-két alkalommal, és mindössze 7,1%-a járt többször fogorvosi konzultáción vagy kezelésen. Mivel hazánkban a fogorvosi ellátásokhoz való hozzáférés lehetőségei jók, a ritka konzultációk mögött az állhat, hogy a szakembert csak akkor keresik fel, amikor már előrehaladott a fogászati probléma, és elkerülhetetlen a drasztikusabb beavatkozás. Viszonylag kevesek számára természetes az, hogy megelőzés céljából menjenek el rendszeresen orvosi vizsgálatra, kontrollra.1.

A modul tartalmazza az egészségügyi ellátórendszerben való eligazodáshoz szükséges legfőbb alapinformációkat, betegutakat.

Magyarországon előforduló leggyakoribb megbetegedések, megelőzési lehetőségeik

A leggyakoribb megbetegedéseket két fő csoportra lehet osztani: fertőző és nemfertőző megbetegedésekre.

A nemfertőző megbetegedések közül a leggyakrabban előforduló betegségek a keringési rendszer betegségei és a rosszindulatú daganatos megbetegedések. A rosszindulatú daganatok a korai halálozás tekintetében a legjelentősebbek és a keringési rendszer betegségei után a legtöbb halálesetet okozzák az összhalálozásban. Gyakoriságot tekintve az előbbiek után következnek az anyagcsere-betegségek, az emésztőrendszer-, a mozgásszervek betegségei, valamint a mentális betegségek. Számos krónikus nemfertőző betegségről ismert, hogy egyre fiatalabb korban jelentkeznek (ilyenek pl. a cukorbetegség, vagy egyes mentális betegségek). Ezeknek a leggyakoribb kockázati tényezőit, a megelőzés fontosságát és lehetőségeit a fiataloknak már ebben az életszakaszban meg kell ismerniük. Egészségtudatos életmóddal és a javasoltak szerint betartott rendszeres orvosi állapotfelmérések, vizsgálatok és szűrővizsgálatok segítségével a betegségek kialakulásának a kockázata jelentősen csökkenthető. Fontos, hogy az iskolában mindenki megtanulja a megelőzés lehetőségeit, beleértve azt is, hogy milyen orvosi vizsgálatok és szűrővizsgálatok állnak térítésmentesen rendelkezésre és hogy miért fontos ezeken részt venni. A modul segít kiigazodni az egészségügyi ellátórendszerben, és segíti a fiatalokat abban, hogy átláthatóan és magabiztosan mozogjanak ezen a területen. Fontos, hogy megtanulják tudatosan menedzselni az egészségüket a mindennapi élet különböző színterein. A XX. században a fertőző megbetegedések leküzdésében jelentős előre lépések történtek a védőoltások kiterjedt alkalmazásával, a javuló higiénés viszonyokkal és az életszínvonal javulásával. A globalizáció, az utazási szokások, a klímaváltozás és egyéb tényezők azonban kedveznek az újonnan felbukkanó és visszatérő fertőző betegségek terjedésének, ezért a járványügyi biztonság fontossága felértékelődött a XXI. században.

A leggyakoribb a légúti fertőzések előfordulása, amely a fertőző betegségek közel 40%-át teszik ki.9 A modulon belül fontos szerepet kapott a fertőző betegségek terjedésének, megelőzésének játékos szemléltetése. Hangsúlyosan szerepel a védőoltások fontossága, a helyes kézmosás elsajátítása, a zsebkendő használata és az a szemlélet, hogy a fertőzések megelőzésekor alapvető a felelősségünk abban, hogy mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy ne fertőzzünk meg másokat. Mindemellett az anyag kitér a felelős gyógyszerhasználatra és az antibiotikum rezisztenciára is, amely világviszonylatban is népegészségügyi jelentőségű probléma.

Szexuális úton terjedő betegségek (STD)

A HBSC 2018-es felmérésének eredményei alapján a szexuálisan aktív diákok kb. 20%-a nem használt semmilyen védekezési módszert és további 5,7% válaszolta azt, hogy nem tudja, hogy védekezett-e a legutóbbi alkalommal. A korábbi évek trendjeit is figyelembe véve folyamatos növekedés figyelhető meg a nem védekező fiatalok arányában: 2006-ban még kb. 7% volt ez az arány, amely minden felmérés alkalmával növekedett.1 Ez a tendencia igazolja, hogy a diákok nem rendelkeznek megfelelő információval arról, hogy mikor állnak készen a szexuális életre, és mit jelent a felelős szexuális magatartás. Sokuknak nincsenek megfelelő ismereteik sem a szexuális úton terjedő fertőzések jelentőségéről és megelőzési lehetőségekről, sem a nem kívánt terhességek elkerüléséről. Tizenkét év alatt majdnem triplázódott a védekezés nélkül szexuális kapcsolatot létesítők aránya, így az egészségügyi szolgáltatások modulban dupla óra szól a párkapcsolatokról és felelős szexuális magatartásról. Elsősegélynyújtás, mentőhívás, újraélesztés Ezen a modulon belül a legfontosabb életmentő beavatkozás sajátítható el: az újraélesztés. A hirtelen szívhalál túlélésére az egyetlen esély, ha valaki azonnal megkezdi a keringés fenntartását a megfelelően kivitelezett mellkas kompressziókkal. Az azonnal elkezdett, szakszerű újraélesztés a túlélési esélyt minimum a négyszeresére, de akár a tízszeresére is növelheti. A modulon belül az újraélesztés és a segítségkérés helyes formái kerülnek bemutatásra.

Balesetek, sérülések megelőzése (közlekedés- és vízbiztonság, sérülések ellátása)

Magyarországon a véletlen balesetek miatt évente átlagosan 100.000 gyermek közül korcsoportonként 5-37 fiatalt veszíti életét. A véletlen baleseteken belül minden korcsoportban közlekedési balesetek következtében hal meg a legtöbb gyermek. A 0-24 éves korcsoportot tekintve a második helyen a fulladás, a harmadikon a mérgezés áll.2.

A kórházi felvételek számának rangsorában minden korcsoportban az esések állnak az első helyen, amit általában a közlekedési balesetek követnek. Harmadik helyen majdnem minden korcsoportban a mérgezések állnak. A majdnem-fulladás miatti kórházi ápolás viszonylag ritka ugyan, de ez sokszor igen súlyos, intenzív ellátást igénylő, vagy tartós károsodást eredményező kórkép.34 A modul többször visszatérő eleme a szakszerű sebellátás gyakorlati elsajátítása, továbbá a sérülések, balesetek megelőzése szárazföldön és vízparton egyaránt.

 

[1]1Központi Statisztikai Hivatal: Egészségi állapot és egészségmagatartás, 2016–2017, Statisztikai Tükör 2018. július 23.
[2.] Nemzeti Gyermek – és Ifjúságbiztonsági Akcióterv. 0-24 évesek véletlen baleseteinek megelőzési programja 2010-2019. Budapest, OGYEI, 2009. (https://www.childsafetyeurope.org/europe/info/hungary/hungary-planning-document-hu.pdf - megtekintve: 2020.02.24.)

pojekt logo

 

Minden jog fenntartva 2022.