Az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című projekt célja a lakosság egészségi állapotának javítása, a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek számának növelése. A projekt népegészségügyi alprojektjének „Egészségtudatosság fejlesztése 7-18 éves korosztály részére” elnevezésű A/III. munkacsoportja által kidolgozott program átfogó célja az egészséges életkezdet megalapozása a gyermekkorban és a felnőtté válást megelőző időszakban. 

A program fókuszában az egészségi állapotra pozitívan ható tényezők egészségtudatos választásának elősegítése, valamint a betegségek kialakulási kockázatának jelentős csökkentése, illetve a kialakulásuk késleltetése áll, amely hosszú távon a magyar lakosság egészségi állapotának javulását eredményezheti. Az egészségmegőrzésnek és attitűdformálásnak azért kiemelkedő terepe az oktatási/iskolai színtér, mert itt vannak ellenőrzött keretek között közösségben a gyerekek egy tanulásra, változásra fogékony életszakaszban. Így tanítási időben, az adott évfolyamnak megfelelő tananyagok segítségével hatékonyabban érhetőek el. A hátrányos helyzetű csoportok esetében az iskola egészségnevelési tevékenysége még nagyobb hangsúlyt kap, mivel e tanulók esetében az oktatási-nevelési intézmények hiánypótlóan alapvető szocializációs feladatokat is ellátnak.

Jelen alprojekt értelmezésében az egészségtudatosság széles témalistát felölelő, készségszintre emelt ismeretek köre, amely lehetővé teszi az iskolás évek alatt és elvégzése után az egészséges életvezetés természetes választását. Az alprojekt keretében kidolgozott program magában foglalja az alap- és középfokú oktatási intézményekben elérhető korosztály helyes egészségmagatartásának kialakítását támogató kutatás, tananyag (koncepciók és óravázlatok), módszertan, tudástár és webes tartalmak létrehozását.

Tananyagfejlesztés

Az országos kutatás eredményeire alapozva meghatározásra került 8 témakör, amelyek önálló modulokat alkotnak a kidolgozott tananyagban. Emellett a lelki egészség témája minden modulban megjelenik valamilyen formában.

A modulok címei:

  • Mozgás és gerincvédelem
  • Táplálkozás, Egészséges környezet
  • Társas kapcsolatok
  • Digitális világ
  • Káros szenvedélyek
  • Egészségügyi szolgáltatások
  • Egészséges jövőkép

Az ún. tématömbön az egyes modulokat évfolyamonként ábrázoljuk. Egy évfolyamhoz összesen 18 óra tartozik. Ez a 18 óra oszlik meg az adott évfolyamon megjelenő modulegységekben. A modulok megnevezése mellett az egyes modulegységeken belüli óraszámokat is feltüntettük. Országszerte minden osztály különböző és saját tanulóikat Önök ismerik a legjobban. Kérjük, hogy az óra megtartása előtt feltétlenül tekintsék át az óravázlatot a bennük szereplő ajánlott weboldalak, kisfilmek átnézését is beleértve, és ezek használatát mérlegeljék osztályuk, osztályközösségük szempontjából!

Javasoljuk, hogy az óravázlat tartalmát rugalmasan, az osztályhoz igazítva kezeljék.

Izgalmas órákat és jó tanulást kívánunk!

pojekt logo

 

Minden jog fenntartva 2022.