A technológiai fejlődés következtében a fiatalok egészségét újabb és újabb egészségkockázati tényezők veszélyeztetik, melyekre reagálni szükséges az iskolai egészségnevelés kapcsán is. A fiatalok egészségfejlesztése elengedhetetlen a hazai egészségügyi stratégiai célok eléréséhez; a népegészségügy fejlesztéséhez, az egészségügyi egyenlőtlenségek és a betegségteher csökkentéséhez.

E kézikönyvvel az iskolai egészségfejlesztésben nap, mint nap tevékenykedő szakembereknek kívánunk támogatást adni, akik az EFOP 1.8.0.-VEKOP-17-2017-00001 projekt (továbbiakban: Projekt) keretében népegészségügyi szempontból kifejlesztett iskolai egészségfejlesztési eszköztárat használják az iskolában. A kézikönyvben az elkészült foglalkozástervekben leggyakrabban előforduló módszertani eszközök bemutatása történik, azzal a céllal, hogy segítse az iskolai egészségfejlesztési eszköztár alkalmazását a hazai intézményekben.

A Projekt keretében kidolgozott átfogó iskolai egészségfejlesztési eszköztár egyedülálló a hazai gyakorlatban. A korábbi iskolai egészségfejlesztési programok, fejlesztések pozitívumainak és negatívumainak alapos számvetése mellett, a 7-18 éves célcsoportra irányuló kutatás tapasztalatain alapuló curriculumfejlesztéssel az oktatási intézményekben dolgozó, az iskolai egészségfejlesztésben részt vevő szakemberek (pedagógusok, iskolavédőnők stb.) olyan komplex segítséget kapnak. Az eszköztár a 8 témában készült, a népegészségügyi célok mentén kifejlesztett, különböző korcsoportok igényeit figyelembe vevő foglalkozástervek kialakításával konkrét támogatást nyújt az intézményeknek az egészségfejlesztési programjuk megvalósításához. A foglalkozástervek fejlesztésének fókuszában olyan nemzetközi és hazai tapasztalatok alapján kialakított elemek állnak, melyek meghaladják a klasszikusnak mondható frontális pedagógiai tevékenységet és igazodnak a 21. század oktatási irányvonalaihoz. A foglalkozástervek élményalapú, cselekedtető/bevonó tematikát követnek, ezzel elősegítve az egészségfejlesztés valódi célját, amely meglátásunk szerint nem csupán a különböző egészségtémák szerinti ismeretátadás, hanem gyakorlati feladatokon keresztüli képessé tevés (bevonódás) és végül valós attitűdformálás.

Az iskolai egészségfejlesztési tananyagtár támogatja a teljeskörű iskolai egészségfejlesztést (továbbiakban: TIE). Ez nemcsak a tematikában, hanem a pedagógiai módszerekben is megmutatkozik, amelyek támogatják a tanulók egészségismereteinek készséggé (életmódbeli attitűddé) válását. A gyermekek/tanulók oktatását, gondozását, ellátását végző valamennyi szakembernek rendelkeznie kell korszerű egészségfejlesztési ismeretekkel, hatékony pedagógiai módszerekkel annak érdekében, hogy a fiataloknak az egészség megőrzésére-, fejlesztésére irányuló tudást át tudják adni pl. az egészségre ártalmas tényezőkről, azok elkerülésének/megelőzésének lehetőségeiről. A megfelelő pedagógiai módszerek alkalmazásával a tanulók képessé válnak az egészséget támogató döntések meghozatalára, az egészséges életvitel kialakítására.

A kézikönyv az iskolai egészségfejlesztés során javasolt oktatási stratégiákat és módszereket tágabb megközelítésben részletezi a Projektben megvalósuló curriculumfejlesztés meghatározó irányelveit, majd sorra veszi a foglalkozástervekben leggyakrabban alkalmazott pedagógiai módszereket. Célunk, hogy a hazai alap- és középfokú intézményekben tanító pedagógusok egy átfogó képet kapjanak a legfontosabb módszertani elemekről, valamint a mindennapok során hatékonyan alkalmazható eszközrendszerről, amelyekre a curriculumfejlesztés épült.

pojekt logo

 

Minden jog fenntartva 2022.