Munkacsoportok

Helyzetkép

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) az „Egészséges Magyarország 2014-2020” ágazati stratégiában meghatározott egyes egészségügyi ellátási feladatok hatékony és professzionális végrehajtása érdekében jött létre 2015. március 1-én, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) közvetlen jogutódjaként.

Helyzetkép

Magyarországon sok más országhoz hasonlóan évek, sőt évtizedek óta foglalkoznak szakemberek betegbiztonsággal és az ágazatpolitika programjaiban is kormányzati ciklusokon átívelően szerepel a témakör. Számtalan egészségügyi fekvőbeteg-ellátó intézményben, szakrendelőben és alapellátási szolgáltatónál megvalósultak olyan fejlesztések, működési rend, amely a betegellátás biztonságát segíti és megelőzi a nem biztonságos ellátás következményeit. Ezek a betegbiztonsági tevékenységek ugyanakkor sok esetben egymástól elszigetelten, nem egységes szakmai szempontok és főleg nem egységes, országosan kihirdetett és elfogadott célok mentén kerülnek megvalósításra, így a hazai betegbiztonsági rendszer ebből adódóan nem tekinthető homogénnek. Számos olyan eleme van, amely egyes intézményekben már szinte rutinszerűen működik, míg más intézményeknél csak a bevezetés előkészületei indultak el.

Helyzetkép

Hazánkban a betegellátáshoz kapcsolódó tevékenységek megszervezése során nem minden esetben valósul meg a betegbiztonsági szemlélet.

A hazai NEVES betegbiztonsági program valamint a betegbiztonság fejlesztését célzó európai együttes fellépés (PASQ Joint Action) során meggyőződhettünk arról, hogy számos, megosztásra és terjesztésre alkalmas jógyakorlat működik az intézményeknél.

Egészségügyi jógyakorlat alatt a betegbiztonság javítására irányuló valamely tevékenység eredményes és hatékony megvalósításának részletes, az adott tevékenység során alkalmazandó megoldását értjük.

Helyzetkép

Az egészségügyi ellátás során a legnagyobb gondosság mellett is kialakulhat állapotromlás az ellátás következményeként. Ennek hátterében az esetek döntő többségében olyan hiányosságok állnak, amiket megfelelő szervezéssel, oktatással, a végzett tevékenység kismértékű megváltoztatásával, egy‐egy új technika elsajátításával és alkalmazásával ki lehet védeni. Ehhez ismerni kell az esemény előidéző okait. Ezt a megismerést segíti az a hazai fejlesztésű online jelentési rendszer, mely 21 témakörben teszi lehetővé az egészségügyi ellátással kapcsolatos ún. nemkívánatos, nem várt események jelentését. A kialakított rendszer elnevezése is innen származik: NEm Várt ESemények (NEVES) jelentési rendszere. A program a magyar egészségügyi intézmények számára ingyenesen elérhető, az abba történő adatszolgáltatás önkéntes és anonim.

Helyzetkép

A nemzetközi gyakorlatban az egészségügyi szolgáltatók teljesítménye (outputja) nagyságának értékelésén felül, a finanszírozás fókuszában megjelent az ellátás megfelelőségének, biztonságának, minőségének az értékelése.

A szakmai vezetés számára kiemelt szemponttá vált az egészségügyi ellátás során szerzett elkerülhető fertőzések, sérülések csökkentése, az ebből eredő károk nagyságának csökkentése, az ellátási kompetenciák szerinti igénybevétel megvalósítása, az elkerülhető egészségügyi ellátások csökkentése, az elkerülhető halálozás csökkentése, a szakmai előírások betartatása.

Helyzetkép

A lakosság gyógyszerszedéssel összefüggő és az egészségügyi ellátás más területeivel kapcsolatos ismeretei sajnos többnyire hiányos vagy nem pontos. Az internet elterjedésével a különböző forrásokból származó hamis vagy nem ellenőrzött

egészségügyi vonatkozású információk elterjedése rendkívül gyors. Így az egészségügyi ellátás során jelen lévő kockázatok száma nagymértékben megnövekedhet, ami a betegbiztonság romlását vonhatja maga után. Ezért a lakosság betegbiztonsággal kapcsolatos tudásának bővítése és ennek a mindennapi gyakorlatba történő átültetése elengedhetetlen. Ezáltal nagymértékben csökkenthetőek, a beteg oldaláról jelenlévő és a szolgáltató által egyre nehezebben kontrollálható betegbiztonsági kockázatok.

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk