Helyzetkép

A nemzetközi gyakorlatban az egészségügyi szolgáltatók teljesítménye (outputja) nagyságának értékelésén felül, a finanszírozás fókuszában megjelent az ellátás megfelelőségének, biztonságának, minőségének az értékelése.

A szakmai vezetés számára kiemelt szemponttá vált az egészségügyi ellátás során szerzett elkerülhető fertőzések, sérülések csökkentése, az ebből eredő károk nagyságának csökkentése, az ellátási kompetenciák szerinti igénybevétel megvalósítása, az elkerülhető egészségügyi ellátások csökkentése, az elkerülhető halálozás csökkentése, a szakmai előírások betartatása.

Az egészségügyi szolgáltatók finanszírozása jelenleg elsősorban teljesítményelvű módszereken alapul, amelyhez a szükséges elszámolási adatokat az ellátások elemi szintjéről szóló jelentések biztosítják. Magyarország a viszonylag korán (1986-tól) elkezdett egészségügyi informatikai fejlesztések eredményeként a gyakorlatban a mai napig működő rendszereket hozott létre valamennyi ellátási területre az ellátási események un. bázis adatainak tételes regisztrálása, az erre épülő teljesítmény-mérések által.

Ezek az informatikai rendszerek biztosítják a szolgáltató szintű finanszírozás-elszámolási rendszerek működését. A finanszírozást támogató adatok mellett azonban szükségesek az ellátás szakmai tartalmát, folyamatait, eredményességét számszerűsítő információk is. Mindemellett kevés információval rendelkezünk a betegek saját állapotukról alkotott véleményéről, pedig ezen információk szoros összefüggést mutatnak a jövőbeni életkilátásokkal, illetve a klinikai eredményességgel. Ezen a helyzeten érdemes változtatni, mert szakirodalmi tapasztalatok szerint a minőségi mutatók nyomon követése és szolgáltatók felé történő visszajelzése, valamint egy jól megtervezett minőségösztönzési rendszer kialakítása javítani képes az ellátás színvonalát.

Célok, jövőkép

Fő célunk a projekt végrehajtása során, hogy az intézmények szervezeti kultúráját a betegbiztonság támogatásának az irányába mozdítsuk el. A betegbiztonsági programok, tevékenységek eredményes megvalósításához az egészségügyi szolgáltatók pénzügyi és nem pénzügyi motivációja, a megfelelő ellátási gyakorlat és eredményesség elismerésén alapuló ösztönzési rendszer szükséges. A betegbiztonsági programok, tevékenységek értékelési módszereinek kialakítása és ezek beépítése egy elismerési rendszerbe fontos motivációs eszköz mind az intézmények vezetői, mind az ott dolgozók számára. Ezek megvalósulása hozzájárul ahhoz, hogy az intézmények részt akarjanak venni a betegbiztonsági programokban és az általunk átadott ismeretek mentén módosítsák gondolkodásukat és működésüket a betegbiztonság tudatos támogatása irányába.

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk