Szakmai előadások

Mivel az antibiotikum-rezisztens baktériumok okozta fertőzések által okozott betegségteher növekszik, jelen rendezvényünkön az antibiotikumok megfelelő használatát, a rezisztencia kialakulásának megelőzési lehetőségeit, és mindezek megvalósításához az intézményekben dolgozók ismereteinek bővítését kívánjuk hangsúlyozni. Kapcsolódva az Európai Antibiotikum Nap üzeneteihez 2019. november 18-án rendeztük meg az „Antibiotikumok körültekintő használata és az infekciókontroll: jó úton járunk-e?” elnevezésű konferenciát. 

 

 

A betegbiztonsági fejlesztések elsődleges célja egy olyan szervezeti kultúra, szemlélet megteremtése, amelynek segítségével a dolgozók felismerik a veszélyforrásokat a tevékenységek végzése során és javaslatokat fogalmaznak meg kivédésükre, lehetőség nyílik az előfordult hibák és nemkívánatos események tanulási céllal történő megbeszélésére, továbbá az intézmény vezetése aktívan közreműködik a betegbiztonság fejlesztésében. Ennek szellemében rendeztük meg 2019. március 6-án a MOM Kulturális Központban az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című kiemelt projekt betegbiztonság alprojektjének a „Az infekciókontroll gyakorlat fejlesztése: hazai és nemzetközi irányok és lehetőségek” elnevezésű konferenciáját.

 

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk