Helyzetkép

Az egészségügyi ellátás során a legnagyobb gondosság mellett is kialakulhat állapotromlás az ellátás következményeként. Ennek hátterében az esetek döntő többségében olyan hiányosságok állnak, amiket megfelelő szervezéssel, oktatással, a végzett tevékenység kismértékű megváltoztatásával, egy‐egy új technika elsajátításával és alkalmazásával ki lehet védeni. Ehhez ismerni kell az esemény előidéző okait. Ezt a megismerést segíti az a hazai fejlesztésű online jelentési rendszer, mely 21 témakörben teszi lehetővé az egészségügyi ellátással kapcsolatos ún. nemkívánatos, nem várt események jelentését. A kialakított rendszer elnevezése is innen származik: NEm Várt ESemények (NEVES) jelentési rendszere. A program a magyar egészségügyi intézmények számára ingyenesen elérhető, az abba történő adatszolgáltatás önkéntes és anonim.

Sok éves tapasztalatunk, hogy a jelentett adatok értelmezéséhez, helyes felhasználásához az egészségügyi szolgáltatók munkatársainak szakmai támogatásra van szüksége. Ennek érdekében 2007 óta, kéthavi rendszerességgel zajlik a NEVES Betegbiztonsági Fórumsorozat, mely szintén ingyenesen biztosít lehetőséget minden érdeklődőnek a betegbiztonsági ismeretek fejlesztéséhez.

Célok, jövőkép

A munkacsoport célja, hogy támogassa az egészségügyi szolgáltatókat a nemkívánatos események okainak megismerésében és a megelőzést célzó beavatkozási pontok meghatározásában, és ezen keresztül is járuljon hozzá a betegbiztonságot támogató szervezeti kultúra kialakításához az egészségügyi intézményekben.

Stratégiai beavatkozási területek

A NEVES jelentési rendszer on-line visszajelzést nyújt a felhasználók számára, emellett – az intézmények által végezhető részletesebb elemzések érdekében - lehetővé teszi a már jelentett események letöltését. A jelentések feldolgozása, értelmezése azonban speciális tudást és szemléletet igényel. Ennek elősegítése érdekében módszertani ajánlást dolgozunk ki az egészségügyi szolgáltatók számára.

A munkacsoport által készített szakmai anyagok listája:

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk