Helyzetkép

A lakosság gyógyszerszedéssel összefüggő és az egészségügyi ellátás más területeivel kapcsolatos ismeretei sajnos többnyire hiányos vagy nem pontos. Az internet elterjedésével a különböző forrásokból származó hamis vagy nem ellenőrzött

egészségügyi vonatkozású információk elterjedése rendkívül gyors. Így az egészségügyi ellátás során jelen lévő kockázatok száma nagymértékben megnövekedhet, ami a betegbiztonság romlását vonhatja maga után. Ezért a lakosság betegbiztonsággal kapcsolatos tudásának bővítése és ennek a mindennapi gyakorlatba történő átültetése elengedhetetlen. Ezáltal nagymértékben csökkenthetőek, a beteg oldaláról jelenlévő és a szolgáltató által egyre nehezebben kontrollálható betegbiztonsági kockázatok.

Célok/jövőkép

Ismeretátadás a lakosság számára a betegbiztonság fontosságáról és az erre vonatkozó lakossági teendőkről. Kiemelt cél a járóbeteg és a fekvőbeteg ellátás során alkalmazott gyógyszeres kezelések biztonságának növelése, a kapcsolódó kockázatok mérséklése a betegek együttműködésének javításával, mint pl. a behozott gyógyszerekkel kapcsolatos betegoldali kockázatok csökkentése.

Stratégiai beavatkozási pontok

  1. Lakossági fórumok szervezése. A fórumon résztvevő meghívottak és különböző médiumok segítségével, alulról építkezve, új szemlélet bemutatása a lakosság számára.
  2. A gyógyszerszedéssel összefüggő, a lakosság által is csökkenthető betegbiztonsági kockázatok bemutatása, lakossági teendők oktatása. A „leglátogatottabb” egészségügyi intézmény a közforgalmú gyógyszertár, így a lakosság ezen a téren történő támogatása hamar látványos eredményeket hozhat.
  3. A gyógyszertárak és a gyógyszerészetet érintő szakmai kamarák felkérése együttműködésre a lakossági tájékoztató kampányban.

A munkacsoport által készített szakmai anyagok listája:

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk