Helyzetkép

Hazánkban a betegellátáshoz kapcsolódó tevékenységek megszervezése során nem minden esetben valósul meg a betegbiztonsági szemlélet.

A hazai NEVES betegbiztonsági program valamint a betegbiztonság fejlesztését célzó európai együttes fellépés (PASQ Joint Action) során meggyőződhettünk arról, hogy számos, megosztásra és terjesztésre alkalmas jógyakorlat működik az intézményeknél.

Egészségügyi jógyakorlat alatt a betegbiztonság javítására irányuló valamely tevékenység eredményes és hatékony megvalósításának részletes, az adott tevékenység során alkalmazandó megoldását értjük.

Célok, jövőkép

Célunk a jógyakorlatok által az ismert betegbiztonsági kockázatok feltárása, kezelése, valamint a hazai intézmények közötti tudásmegosztás elősegítése, támogatása közös tudásbázis kialakítása és többrétű oktatási tevékenység által.

Stratégiai beavatkozási területek

A Betegbiztonság alprojekt egyik meghatározó, a teljes projektciklust felölelő területe az egészségügyi jógyakorlatok gyűjtésére, fejlesztésére, terjesztésére, oktatására és implementálására irányul. A főbb tevékenységek az alábbiak.

  1. Potenciális jógyakorlatok gyűjtése előre megadott sablon alapján a hazai egészségügyi intézményekből, egészségügyi dolgozóktól.
  2. Nemzetközi betegbiztonsági jógyakorlatok, ajánlások figyelése.
  3. A hazai és nemzetközi jógyakorlatokból valamint az alprojektben kidolgozott módszertani fejlesztések eredményeiből meghatározott fejlesztési módszertan alapján s hazai egészségügyi intézményekben implementálható jógyakorlatok fejlesztése.
  4. A módszertani fejlesztések eredményeképp előállt egészségügyi jógyakorlatok mentén oktatási anyagok kidolgozása személyes és e-learning típusú képzésekhez.
  5. Online katalógus létrehozása a fenti jógyakorlatok és kapcsolódó tananyagok, segédanyagok megosztására.
  6. Kontakt és e-learning képzések szervezése és lebonyolítása a kifejlesztett egészségügyi jógyakorlatok mind szélesebb körű és eredményes intézményi implementálásának támogatására.

A munkacsoport által készített szakmai anyagok listája:

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk