Helyzetkép

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) az „Egészséges Magyarország 2014-2020” ágazati stratégiában meghatározott egyes egészségügyi ellátási feladatok hatékony és professzionális végrehajtása érdekében jött létre 2015. március 1-én, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) közvetlen jogutódjaként.

Az ÁEEK 94 állami fenntartású egészségügyi intézmény vonatkozásában gyakorolja a tulajdonosi jogokat, valamint középirányítói hatás- és feladatkörrel rendelkezik. Ezeket a feladatokat központi és területi szinten látja el, utóbbit a Térségi Igazgatóságain keresztül. Módszertani támogatást nyújt a fenntartott intézmények számára, annak érdekében, hogy azok a magyar lakosság részére jó minőségű és szükségleteinek megfelelő egészségügyi szolgáltatást nyújthassanak az ország egész területén. Módszertani feladatai kiterjednek az egészségszervezési tevékenység csaknem minden területére, többek között az intézményi humánerőforrás- és kapacitásgazdálkodásra, a minőségfejlesztésre, az intézményi alaptevékenységgel kapcsolatos működési hatékonyság ösztönzésére, továbbá az ágazati és intézményi teljesítményértékelési rendszerek kidolgozására.

Az ÁEEK számára kiemelten fontos az általa fenntartott intézményekben biztosított ellátás fejlesztése. Ezt az is példázza, hogy jelentős szereppel bír több, az ágazatot érintő európai uniós finanszírozással megvalósuló projekt menedzselésében, amelyek elsősorban az infrastruktúra javítására, a humán erőforrás fejlesztésére, az ellátások és e-egészségügy fejlesztésére, innovatív szolgáltatási elemek bevezetésére, valamint a betegbiztonság javítására irányulnak.

Célkitűzés

Az ÁEEK olyan módszertani anyagok kidolgozását célozta meg, amelyek gyakorlatba történő bevezetésével javul a betegellátás biztonsága.

Stratégiai beavatkozási területek

Az EFOP-1.8.0-VEKOP-17. Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése című projekt betegbiztonsági tevékenységeinek konzorciális partnereként, az ÁEEK az alábbi területeken végzi a módszertani anyagok kidolgozását:

  • kézhigiéne,
  • antimikrobás szerek helyes alkalmazása,
  • egyedi gyógyszerelés támogatása,
  • betegek által behozott gyógyszerek kezelése,
  • műtéti ellenőrző lista alkalmazása.

A munkacsoport által készített szakmai anyagok listája:

Egyedi gyógyszerelés támogatása

Beteg által behozott gyógyszerek kezelése

Kézhigiéne

Antimikorbás szerek helyes használata

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk