Az Egészségfejlesztési Irodák lelki egészség feladatokat ellátó kollégái számára TTT (Train the Trainer) rendszerben megvalósított Stresszkezelés és kiégésmegelőzés képzés módszertani leírása. A képzés célja a résztvevők ismereteinek fejlesztése a stressz kezelésével és a kiégés megelőzésével kapcsolatban, és a megszerzett elméleti tudás megfelelő formában történő továbbadása a kapuőrök számára. A kiképzett kapuőrök azután képessé válnak a stressz negatív hatásainak azonosítására, illetve a kapuőr funkciójukból következően a stresszel, annak csökkentésével és a kiégés megelőzésével kapcsolatos ismereteik eljuttatására a lakosság széles köréhez. A módszertani anyag tartalmazza ennek a képzésnek a teljes szakmai háttéranyagát, mind az elméleti mind a gyakorlati tréningre vonatkozóan. A módszertan alkalmazása csak a megfelelő képzés elvégzése után lehetséges.

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk