Egészségtudatosság fejlesztése a koragyerekkorban(családtervezéstől a gyermek 6 éves koráig)

Helyzetkép

A magyar lakosság egészségi állapota jelenleg elmarad a Magyarország társadalmi-gazdasági fejlettsége alapján elvárható szinttől. Az alapellátás az egészségügyi ellátórendszer egyetlen olyan szegmense, amely kapcsolatot képes tartani a lakosság egészével, ezért az ellátási rendszer ezen a szintjén lehet a lakosság egészségmagatartását a leghatékonyabban befolyásolni. Ezen az ellátási szinten a gyakorlatban is megvalósulhat a lakosság számára a közel azonos színvonalú szolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés.

A lakosság egészségtudatos magatartásának kialakítása és a betegségek, valamint az egészség-kockázatok korai felismerésének érdekében fontos, hogy az alapellátás szerves részévé tegyük a népegészségügyi, preventív célú szolgáltatásokat is. Ezeknek a szolgáltatásoknak az elsődleges közvetítése az alapellátásban dolgozó szakemberek feladata, köztük a védőnőé, akik az egészségügyi alapellátás részeként a betegség kialakulása és az egészségromlás megelőzése érdekében egészségfejlesztést végeznek.

Az egyén egészségi állapotát nagymértékben befolyásoló tényező az élet kezdete, amelyre az egészségügyi ellátórendszer jelentős hatást képes gyakorolni. A várandósgondozáson vagy a születés biztonságos feltételeinek megteremtésén kívül számos más egészséget meghatározó tényező szerepe is fontos: ilyenek például az egészséges táplálkozás, a káros szenvedélyek megelőzése, a rendszeres testmozgás, a lelki egészség. Ezért is olyan fontos a védőnő szerepe a magzatok, a gyermekek egészséges fejlődésének támogatásában, a családok gondozásában és a lakóhelyhez közeli népegészségügyi feladatok megvalósításában. A munkacsoport tevékenységei a védőnői kompetenciák megerősítésére épülnek, ezért azok megvalósításában a védőnők aktív szerepvállalására és közreműködésére épít.

Célok / Jövőkép

  1. A munkacsoport keretében megvalósuló, egészségfejlesztést célzó tevékenységek célja elsősorban az egészséges és egészségtudatos táplálkozás elősegítése, a rendszeres fizikai aktivitás növelése, a dohányzás-prevenció, az alkoholfogyasztás megelőzése, valamint a mentális egészség fejlesztése.
  2. Hosszú távú célkitűzés, hogy kerüljön elősegítésre gyermekkorban és a felnőtté válást megelőző időszakban az egészségi állapotra pozitívan ható tényezők egészségtudatos választása, ezáltal javuljon a népegészségügyi szolgáltatásokhoz, ismeretekhez való hozzáférés.
  3. A megvalósuló tevékenységek további célja a betegségek kialakulási kockázatának jelentős csökkentése, illetve a kialakulásuk késleltetése, valamint az egészségben eltöltött hosszú élet alapjainak megteremtése a teljes populációra vonatkoztatva.
  4. Továbbá kiemelt feladat a gyermekvállalás előtt álló párok egészségtudatos felkészítése a gyermekvállalásra, amely a megszületendő gyermek jobb egészségét segítheti elő.

Stratégiai beavatkozási területek

Magyarországon a gyermekek 8-9 százaléka koraszülöttként jön a világra. A kis súllyal született gyermekek aránya a korszerű és ingyenes egészségügyi ellátórendszer és a várandósgondozás által biztosított fokozott figyelem mellett sem csökkent az utóbbi tíz évben. A hazai adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a koraszülöttség előfordulásában jelentős a területi egyenlőtlenség. Ennek pontos okait jelenleg nem ismerjük. Az egészségügyi ellátórendszer számára ezért fontos, hogy feltárjuk az érintett megyékben az országos és európai átlagtól magasabb koraszülött és kis súllyal született gyermek arányát befolyásoló tényezőket. A koraszülések és fejlődési rendellenességek kapcsolatát, területi sajátosságait, okait, a szociális háttérnek, az életmódnak a szülés kimenetelére történő kihatását egy reprezentatív kutatás sem vizsgálta korábban egy időben. Így egy olyan egy hiánypótló tanulmány készül, amely vizsgálja, hogy a nemzetközi kutatások során feltárt okok hogyan jelennek meg a hazai viszonylatban. A kutatások eredményeként célzott intervencióra kerülhet sor, melynek első lépéseként elkészül a koraszületés prevenció módszertana, továbbá pilot formában, a gyakorlatban is megvalósul egy koraszülés prevenciós program.

 A munkacsoport fejlesztő tevékenységeket folytat a lakóhely közeli egészséges magatartás támogatása érdekében a családtervezéstől egészen a gyermek 6 éves koráig.  A védőnők ezen tevékenységének támogatása érdekében olyam egyéni és közösségi egészségfejlesztő módszertani anyagokat dolgozunk ki, amelyek az általuk nyújtandó minimál intervenciót segítik különböző népegészségügyi szempontból fontos témakörökben, hangsúlyozva a prevenció jelentőségét, annak lehetőségeit és módszereit. Mindezeket az ismereteket térítésmentes e-learning és kommunikációs képzés keretében adjuk át a védőnőknek. A képzésen részt vett védőnők szakmai tudása gyarapszik, kommunikációs készsége javul, az új ismeretek birtokában kompetenciájuk bővül.

Építve a kutatás eredményeire és a kidolgozott egészséges magatartást támogató módszertanra tájékoztató és ismeretterjesztő lakossági tájékoztatók készülnek a védőnőknek, a társszakmák képviselőinek és a gyermekvállalás előtt álló pároknak. A célzottan megfogalmazott, könnyen érthető üzeneteknek köszönhetően a célcsoport egészségismeretei bővülnek, és a lakosság egészségtudatos magatartása javul.

Kialakításra kerül egy olyan stratégiai céloknak megfelelő népegészségügyi szakmai keretrendszer, amely támogatja az optimális életkezdést és a felnőtté válást valamennyi megszülető gyermek esetén, valamint képes összehangolni az érintett szakemberek tevékenységét.

Ezen túl a munkacsoport csatlakozik olyan helyi, települési szinten megrendezésre kerülő egészségnapokhoz, szervezett programokhoz, ahol a lakossághoz közel közösségi egészségfejlesztő tevékenységet folytat. A programsorozat az Egészségfejlesztési Irodákban dolgozó szakemberekkel közösen valósul meg.

A munkacsoport által készített szakmai anyagok listája:

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk