Tanulmányok

Magyarországon a gyermekek 8-9 százaléka koraszülöttként jön a világra. A kis súllyal született gyermekek aránya a korszerű és ingyenes egészségügyi ellátórendszer és a várandósgondozás által biztosított fokozott figyelem mellett sem csökkent az utóbbi tíz évben. A hazai adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a koraszülöttség előfordulásában jelentős a területi egyenlőtlenség. Ennek pontos okait jelenleg nem ismerjük. Az egészségügyi ellátórendszer számára ezért fontos, hogy feltárjuk az érintett megyékben az országos és európai átlagtól magasabb koraszülött és kis súllyal született gyermek arányát befolyásoló tényezőket. A koraszülések és fejlődési rendellenességek kapcsolatát, területi sajátosságait, okait, a szociális háttérnek, az életmódnak a szülés kimenetelére történő kihatását egy reprezentatív kutatás sem vizsgálta korábban egy időben. Így egy olyan egy hiánypótló tanulmány készül, amely vizsgálta, hogy a nemzetközi kutatások során feltárt okok hogyan jelennek meg a hazai viszonylatban.

A kutatás célja a koraszülésben, az intrauterin fejlődésbeli elmaradásában, valamint a fejlődési rendellenességekben érintett újszülöttek szüleinek (elsősorban részletesen az anyának) a vizsgálata volt. Az interjúfelvételek és a várandósság során vezetett orvosi dokumentációk segítségével ez a tanulmány megkísérli összefoglalni a három területen tapasztalt sajátosságokat, melyek a negatív perinatális események feltételezhető okaiként szerepelhetnek. A koraszülés okainak feltárása során bemutatja a területre jellemző szociodemográfiai képet, a pszichés és életmódtényezők jelenlétét és az anyai megbetegedéseket. Az eredmények segítségével képet kaphatunk a gyermekvállalásban jelenleg érintett korosztály életmódjáról, általános jellemzőiről. Az eredmények elsősorban a szakembereknek és döntéshozóknak kívánnak segítséget nyújtani, a lehetséges intervenciók megtervezéséhez, a leendő szülők alaposabb felkészítéséhez.

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss