Lelki egészséggel kapcsolatos képzések segédanyagai

A mentális elsősegély TTT (Train-the-Trainer) képzésen résztvevők számára készült rövid tájékoztató, amely a mentális elsősegélynyújtás 8 lépését írja le röviden, áttekinthetően.

A Stresszkezelés és kiégésmegelőzés TTT (Train-the-Trainer) képzésen részt vett EFI-k lelki egészség feladatokat ellátó munkatársak részére készült kézikönyv, amely a témához és annak továbbadásához kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat tartalmazza.

A mentális elsősegély TTT (Train-the-Trainer) képzésen részt vett EFI-k lelki egészség feladatokat ellátó munkatársak részére készült segítői kézikönyv, amely a képzés tudásanyagának továbbadását segíti. A kézikönyv részletes leírást tartalmaz a mentális elsősegély módszertanáról és lépéseiről, valamint gyakorlati példákon és helyzetbemutatásokon keresztül segíti a téma minél alaposabb elmélyítését és begyakorlását. A TTT képzés kiegészítő kiadványa.

A Stresszkezelés és kiégésmegelőzés TTT (Train-the-Trainer) rendszerben a LEK-ek által a kapuőr csoportoknak tartott képzés résztvevői számára készült szóróanyag, amely a képzésen elhangzottak legfontosabb tudnivalóit tartalmazza.

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk