Munkacsoportok

Egészségfejlesztési hálózat irányítási rendszerének és működési modelljének kialakítása a meglévő központi és helyi intézményrendszer bázisában

Helyzetkép

Magyarországon a népegészségügyi célú programok és kezdeményezések jellemzően kampányszerűen, meghatározott földrajzi / populációs területen, átgondolt és hosszú távú stratégiai tervezés hiányában valósultak meg, fragmentáltan, a lakossági egészségi állapotának megőrzésében, fejlesztésében érdekelt szereplők egy-egy körének részvételével.

Egészségtudatosság fejlesztése a koragyerekkorban(családtervezéstől a gyermek 6 éves koráig)

Helyzetkép

A magyar lakosság egészségi állapota jelenleg elmarad a Magyarország társadalmi-gazdasági fejlettsége alapján elvárható szinttől. Az alapellátás az egészségügyi ellátórendszer egyetlen olyan szegmense, amely kapcsolatot képes tartani a lakosság egészével, ezért az ellátási rendszer ezen a szintjén lehet a lakosság egészségmagatartását a leghatékonyabban befolyásolni. Ezen az ellátási szinten a gyakorlatban is megvalósulhat a lakosság számára a közel azonos színvonalú szolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés.

Egészségtudatosság fejlesztése 7-18 éves korosztály részére

Helyzetkép

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés több mint két évtizedes fogalom. Európai gyökerei 1991-ig nyúlnak vissza, amikor megalakult a Schools for Health in Europe (SHE) hálózat.

Jelenleg Magyarországon az iskolai egészségfejlesztési programok vagy egy-egy probléma megoldására fókuszálnak (pl. mindennapos testmozgás), vagy pedig – egységes keretrendszer hiányában – a helyi személyi és tárgyi környezet által preferált megközelítésben szerveződnek.

Lakossági mentális egészségtudatosság és támogató hálózat fejlesztése munkacsoport

Helyzetkép

A magyar társadalom mentális állapota európai összehasonlításban is kifejezetten rosszabb, mint azt hazánk gazdasági helyzete, versenyképessége és kulturális beágyazottsága indokolná. A hazai lakosság jelentős része visszatérő lelki egészségzavarokkal küzd. Ezek nemcsak súlyos lelki, társadalmi és gazdasági terhet jelentenek, hanem jelentős kockázati tényezői a testi megbetegedések kialakulásának, illetve a meglévő betegségek súlyosbodásának is.

Alkategóriák

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk