Infografikák

A gyermekvárás valóban más állapot, fokozottan figyelni kell magunkra és környezetünkre annak érdekében, hogy a lehető legjobban megvédjük magunkat és születendő gyermekünket. Felhívjuk a figyelmet a leggyakoribb veszélyeztető tényezőkre, melyeket minden várandósnak ismernie kell.

Hogyan állunk az iskolai egészségfejlesztéssel? Rövid ismertető anyagunk a 2019. februári eredményeinkbe ad betekintést.

Láz, kiütés, hasmenés, egy kisgyermek esetében mindig ijesztő tünetek a szülő számára. Infografikánkban sorba vesszük a leggyakoribb jeleket és a teendőket. A tájékozottság az első lépés a gyógyulás felé, ebben nyújtunk segítséget.

Attachments:
Download this file (Gyerek betegségek_final.pdf)Gyermekbetegségek[ ]

2019. április 3-án széles körű rendezvény keretében vitattuk meg az iskolai egészségfejlesztés érdekességeit, eredményeit, fejlesztendő területeit. A rendezvényről összefoglaló infógrafikánkat lejjebb találja.

A 2018. február-márciusában kutatást végeztünk a 7-18 éves iskolás gyermekek egészségmagatartásáról. A kutatás célja az volt, hogy az eredményekre alapozva meghatározzuk az iskolai egészségfejlesztést támogató módszertani és curriculumfejlesztés népegészségügyi szempontból legfontosabb témaköreit (pl. egészséges táplálkozás, mindennapos testmozgás, egészségmagatartás, lelki egészség fejlesztése). 

A kutatás során kvalitatív (mélyinterjú, fókuszcsoportos interjú) és kvantitatív módszereket (kérdőíves lekérdezés) egyaránt alkalmaztunk. A kvantitatív kutatást a 2., 5. 8. és 11. osztályos tanulók körében 5 megyében 97 iskolában végeztük és mintegy 5090 kitöltött kérdőívvel zárult.

A tanulói és szülői kérdőívekben a vizsgált főbb kérdéscsoportok a következők voltak: (1) az egészségtudat, a jóllét összetevői, (2) életmód, szokások (szabadidő, étkezés, mozgás), (3) biztonság, veszélyek, egészségre káros viselkedésformák, (4) egészségfejlesztés az iskolában, (5) szociális helyzet.

A kutatás középpontjában az iskola egészségfejlesztésben betöltött meghatározó szerepének vizsgálata, illetve ezen szerep sikeres ellátásához szükséges fejlesztési javaslatok kidolgozása állt. Magyarországon az iskola szerepét az egészségfejlesztés szempontjából kevés kutatás vizsgálta mélyrehatóan, ez a felmérés ezt a hiányt pótolja. Középpontjában az iskola lehetséges szerepe, és e szerep sikeres ellátásához szükséges fejlesztési javaslatok kidolgozása áll.

Önt is érdekli mit gondolnak az iskolások az egészségükről? Infografikáinkból most általánosságban és korcsoportokra bontva is megismerheti véleményüket.

Milyen visszajelzései voltak eddig a programnak? Íme a 2018/2019. félév számokban.

Építve a kutatás eredményeire és a kidolgozott egészséges magatartást támogató módszertanra tájékoztató és ismeretterjesztő lakossági tájékoztatók készítettünk a védőnőknek, a társszakmák képviselőinek és a gyermekvállalás előtt álló pároknak. Az infografika a koraszülés kockázatait mutatja be. Az anyag letölthető és szabadon nyomtatható.

Infografikánkból most kiderül milyen tématömbök szerint valósítjuk meg az iskolai egészségfejlesztést.

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk