Módszertan

Az alapellátásban dolgozó szakemberek, háziorvosok számára készült tájékoztató összefoglalja a mentális zavarok szűrésével kapcsolatos ismereteket. Bemutatja a szűrővizsgálatok alapfogalmait, a leggyakrabban használt szűrővizsgálati eszközöket és protokollokat a mentális egészség területén, valamint az egyéni praxisra és praxisközösségre/csoportpraxisra kidolgozott jelenleg lehetséges modellt a mentális zavarok és kapcsolódó jelenségek korai felderítésére. Tartalmazza továbbá a szerhasználati zavarok esetén használt rövid intervenció leírását és a demencia megelőzését szolgáló kockázatcsökkentő beavatkozásokat. ​

Az Egészségfejlesztési Irodák lelki egészséggel kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársai számára készült módszertani útmutatóban szemléltetjük az országos problématérképet, amelyhez példaképpen az Edelényi járás adatait viszonyítjuk.

A kiadványban ismertetésre kerülnek a magyar lakosság egészségi állapotát jellemző mutatók, a hazánkban előforduló mentális betegségek leggyakoribb szociodemográfiai rizikótényezői, a mentális betegségek epidemiológiai (morbiditási és mortalitási) mutatói és a kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások kapacitásainak jellemzői, valamint a helyi/járási szakemberekkel elvégezhető félig strukturált interjú vezérfonala a járásban meglévő, szubjektív problémák feltérképezésére. A segédlet alapján az EFI munkatársai fel tudják „rajzolni” saját járásuk probléma- és beavatkozási térképé​t.

A mentális egészségfejlesztés funkcióval bővült Egészségfejlesztési Irodák munkatársai számára készült eredménytermék szakmai módszertani alapokat és gyakorlati segítséget nyújt a mentális egészségfejlesztési célok elérését támogató helyi hálózat kialakításához és annak működtetéséhez. Bemutatja a hálózatépítési folyamat lehetséges lépéseit a tervezési szakasztól a kialakított partneri kapcsolatok kölcsönös elégedettségen alapuló működtetéséig, gyakorlati példákkal, hasznos segédletekkel kiegészítve.

Az Egészségfejlesztési Irodák lelki egészség feladatokat ellátó kollégái számára TTT (Train the Trainer) rendszerben megvalósított Stresszkezelés és kiégésmegelőzés képzés módszertani leírása. A képzés célja a résztvevők ismereteinek fejlesztése a stressz kezelésével és a kiégés megelőzésével kapcsolatban, és a megszerzett elméleti tudás megfelelő formában történő továbbadása a kapuőrök számára. A kiképzett kapuőrök azután képessé válnak a stressz negatív hatásainak azonosítására, illetve a kapuőr funkciójukból következően a stresszel, annak csökkentésével és a kiégés megelőzésével kapcsolatos ismereteik eljuttatására a lakosság széles köréhez. A módszertani anyag tartalmazza ennek a képzésnek a teljes szakmai háttéranyagát, mind az elméleti mind a gyakorlati tréningre vonatkozóan. A módszertan alkalmazása csak a megfelelő képzés elvégzése után lehetséges.

A technológiai fejlődés következtében a fiatalok egészségét újabb és újabb egészségkockázati tényezők veszélyeztetik, melyekre reagálni szükséges az iskolai egészségnevelés kapcsán is. A fiatalok egészségfejlesztése elengedhetetlen a hazai egészségügyi stratégiai célok eléréséhez; a népegészségügy fejlesztéséhez, az egészségügyi egyenlőtlenségek és a betegségteher csökkentéséhez.

E kézikönyvvel az iskolai egészségfejlesztésben nap, mint nap tevékenykedő szakembereknek kívánunk támogatást adni, akik az EFOP 1.8.0.-VEKOP-17-2017-00001 projekt (továbbiakban: Projekt) keretében népegészségügyi szempontból kifejlesztett iskolai egészségfejlesztési eszköztárat használják az iskolában. A kézikönyvben az elkészült foglalkozástervekben leggyakrabban előforduló módszertani eszközök bemutatása történik, azzal a céllal, hogy segítse az iskolai egészségfejlesztési eszköztár alkalmazását a hazai intézményekben.

Egyéni és közösségi egészségfejlesztés módszertan elnevezésű akkreditált, e-learning képzés felkészítési anyaga, mely a két önálló egyéni és közösségi egészségfejlesztés módszertan alapján készült. Az egészségfejlesztés kezdeti lépése a változás, melynek elindításához, az aktuális helyzet feltérképezéséhez konkrét kérdéseket fogalmaz meg az anyag, hogy a veszélyek mellett meg tudja ismerni az erőforrásokat is, hogy a változás folyamatának nehézségeiben a protektív faktorok segítséget jelenthessenek, megerősítve, elősegítve az egészség növekedését. Tananyagot differenciáltuk, hogy még inkább előmozdítsa a praxisban lévő szakemberek munkáját az életkorokhoz igazított egészségfejlesztési tevékenységekkel mind az egyéni mind a közösségi színtéren. Kitekintést nyújt a hazai és a nemzeti gyakorlatokra, ezzel példákat adva, hogy merjen cselekedni, és új utakat kipróbálni.

A módszertan tartalmazza azokat a népegészségügyi beavatkozásokat, jó gyakorlatokat, amelyek segítik a szakemberek munkáját a koraszülöttek, kis súlyú újszülöttek, fejlődési rendellenességgel születettek arányának csökkentésében, a feltárt potenciális kockázati tényezők elkerülésében, kiküszöbölésében. A koraszülések okainak pontos megismerése célzottabbá teheti a családtervezés és várandósgondozás prevenciós beavatkozásait, az intervenciókat egy adott területen vagy a magasabb rizikójú csoportokban.

Azokat az egészségfejlesztési módszereket, kommunikációs eszköztárakat foglalja össze ez a módszertani útmutató, amely a védőnő mindennapi sikeres egészségfejlesztési munkájának alapja lehet. Bemutatjuk a módszereket, amelyek a közösségek részvételével azokon a színtereken valósulnak meg, ahol az emberek a mindennapi életüket élik, s ahol részvételük a saját egészségük fejlesztésében magától értetődő.  Ez a módszertani anyag támogatást ad a közösségi egészségfejlesztőknek, hogy ne csak információval lássák el a csoportot, hanem elérjék azt is, hogy változtasson magatartásán, és a passzív befogadás helyett aktív részesévé váljon a tanulási folyamatnak.

A családoknál végzett egyéni egészségfejlesztés a védőnők fontos feladata, ehhez nyújt támogatást ez a gyakorlati-módszertani útmutató, amely tartalmazza a prevenció jelentőségét, lehetőségeit, a megközelítés módszereit, könnyen érthető kommunikációjának módjait, az egyéni egészségfejlesztés javasolt tervét, továbbá az alkalmazható minimál intervenciókat az alábbi népegészségügyi szempontból fontos témakörökben: dohányzásprevenció, egészséges táplálkozás, rendszeres testmozgás, drogprevenció (különös tekintettel a várandós nőkre), szexuális úton terjedő betegségek, lelki egészségfejlesztés. A módszertani anyag szakmai tartalmát a védőnők mindennapi munkájukban alkalmazva az egyéneket képessé tehetik az egészség feletti kontroll megszerzésére annak érdekében, hogy javuljon az egészségi állapotuk és az életminőségük.

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk