Módszertan

Az egészségügyben és a szociális szférában dolgozók a fokozott, állandó stresszhatás miatt a kutatások alapján leginkább kitettek a kiégés veszélyének. A stresszkezelés képességének elsajátításával a megélt stressz mértéke kezelhetőbbé válik számukra a szakmai és a magánéletben egyaránt, ezáltal javul szubjektív jóllétük és életminőségük, melyek fontos protektív tényezők a kiégés ellen. Nekünk nyújtunk most segítséget kiadványunkkal.

A technológiai fejlődés következtében a fiatalok egészségét újabb és újabb egészségkockázati tényezők veszélyeztetik, melyekre reagálni szükséges az iskolai egészségnevelés kapcsán is. A fiatalok egészségfejlesztése elengedhetetlen a hazai egészségügyi stratégiai célok eléréséhez; a népegészségügy fejlesztéséhez, az egészségügyi egyenlőtlenségek és a betegségteher csökkentéséhez.

E kézikönyvvel az iskolai egészségfejlesztésben nap, mint nap tevékenykedő szakembereknek kívánunk támogatást adni, akik az EFOP 1.8.0.-VEKOP-17-2017-00001 projekt (továbbiakban: Projekt) keretében népegészségügyi szempontból kifejlesztett iskolai egészségfejlesztési eszköztárat használják az iskolában. A kézikönyvben az elkészült foglalkozástervekben leggyakrabban előforduló módszertani eszközök bemutatása történik, azzal a céllal, hogy segítse az iskolai egészségfejlesztési eszköztár alkalmazását a hazai intézményekben.

Egyéni és közösségi egészségfejlesztés módszertan elnevezésű akkreditált, e-learning képzés felkészítési anyaga, mely a két önálló egyéni és közösségi egészségfejlesztés módszertan alapján készült. Az egészségfejlesztés kezdeti lépése a változás, melynek elindításához, az aktuális helyzet feltérképezéséhez konkrét kérdéseket fogalmaz meg az anyag, hogy a veszélyek mellett meg tudja ismerni az erőforrásokat is, hogy a változás folyamatának nehézségeiben a protektív faktorok segítséget jelenthessenek, megerősítve, elősegítve az egészség növekedését. Tananyagot differenciáltuk, hogy még inkább előmozdítsa a praxisban lévő szakemberek munkáját az életkorokhoz igazított egészségfejlesztési tevékenységekkel mind az egyéni mind a közösségi színtéren. Kitekintést nyújt a hazai és a nemzeti gyakorlatokra, ezzel példákat adva, hogy merjen cselekedni, és új utakat kipróbálni.

A módszertan tartalmazza azokat a népegészségügyi beavatkozásokat, jó gyakorlatokat, amelyek segítik a szakemberek munkáját a koraszülöttek, kis súlyú újszülöttek, fejlődési rendellenességgel születettek arányának csökkentésében, a feltárt potenciális kockázati tényezők elkerülésében, kiküszöbölésében. A koraszülések okainak pontos megismerése célzottabbá teheti a családtervezés és várandósgondozás prevenciós beavatkozásait, az intervenciókat egy adott területen vagy a magasabb rizikójú csoportokban.

Azokat az egészségfejlesztési módszereket, kommunikációs eszköztárakat foglalja össze ez a módszertani útmutató, amely a védőnő mindennapi sikeres egészségfejlesztési munkájának alapja lehet. Bemutatjuk a módszereket, amelyek a közösségek részvételével azokon a színtereken valósulnak meg, ahol az emberek a mindennapi életüket élik, s ahol részvételük a saját egészségük fejlesztésében magától értetődő.  Ez a módszertani anyag támogatást ad a közösségi egészségfejlesztőknek, hogy ne csak információval lássák el a csoportot, hanem elérjék azt is, hogy változtasson magatartásán, és a passzív befogadás helyett aktív részesévé váljon a tanulási folyamatnak.

A családoknál végzett egyéni egészségfejlesztés a védőnők fontos feladata, ehhez nyújt támogatást ez a gyakorlati-módszertani útmutató, amely tartalmazza a prevenció jelentőségét, lehetőségeit, a megközelítés módszereit, könnyen érthető kommunikációjának módjait, az egyéni egészségfejlesztés javasolt tervét, továbbá az alkalmazható minimál intervenciókat az alábbi népegészségügyi szempontból fontos témakörökben: dohányzásprevenció, egészséges táplálkozás, rendszeres testmozgás, drogprevenció (különös tekintettel a várandós nőkre), szexuális úton terjedő betegségek, lelki egészségfejlesztés. A módszertani anyag szakmai tartalmát a védőnők mindennapi munkájukban alkalmazva az egyéneket képessé tehetik az egészség feletti kontroll megszerzésére annak érdekében, hogy javuljon az egészségi állapotuk és az életminőségük.

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss