Az Egészségfejlesztési Irodák lelki egészséggel kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársai számára készült módszertani útmutatóban szemléltetjük az országos problématérképet, amelyhez példaképpen az Edelényi járás adatait viszonyítjuk.

A kiadványban ismertetésre kerülnek a magyar lakosság egészségi állapotát jellemző mutatók, a hazánkban előforduló mentális betegségek leggyakoribb szociodemográfiai rizikótényezői, a mentális betegségek epidemiológiai (morbiditási és mortalitási) mutatói és a kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások kapacitásainak jellemzői, valamint a helyi/járási szakemberekkel elvégezhető félig strukturált interjú vezérfonala a járásban meglévő, szubjektív problémák feltérképezésére. A segédlet alapján az EFI munkatársai fel tudják „rajzolni” saját járásuk probléma- és beavatkozási térképé​t.

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk